Predpis liekov a zdravotníckych pomôcok na opakovaný recept môže lekár využiť podľa svojho uváženia a znalosti stavu pacienta. Opakovaný recept umožní pacientovi vyberať v lekárni lieky, ktoré  pravidelne užíva.

Zoznam liekov, ktoré nie je možné predpísať na opakovaný recept, stanovuje vyhláška. Na opakovaný recept nie je možné predpísať antibiotiká a psychotropné a omamné látky. Každý lekár môže vystaviť opakovaný recept s dobou platnosti maximálne 365 dní. Predpis je výlučne elektronický.

Opakovaný recept nemá špeciálne označenie. Opakovaný recept je definovaný tromi atribútmi, ktoré sa vykazujú vždy spoločne. A to PeriodaOpakovanehoReceptu, PocetOpakovaniOpakovanehoReceptu, PlatnostReceptu. Ak sú vyplnené tieto tri atribúty na recepte, ide o opakovaný recept.

Ďalšie informácie o opakovanom recepte nájdete tu.

Definície:

PeriodaOpakovanehoReceptu:

Počet dní medzi jednotlivými výbermi. Určuje najskorší možný dátum výberu predpísanej dávky po predošlom výbere. Prvý výber je potrebné uskutočniť tak ako pri riadnom recepte.

PocetOpakovaniOpakovanehoReceptu:

Počet opakovaní, koľkokrát je možné opakovane vybrať v lekárni predpísané lieky na lekárskom predpise v súlade s platnou legislatívou. Zoznam liekov, prípadne pravidlá, kedy je možné opakovanú preskripciu uplatniť, je vecou medicínskej odbornosti, metodických usmernení a nariadení v príslušnej oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Maximálny počet opakovaní a dávku na jeden výber určuje legislatíva.

PlatnostReceptu:

Pevný dátum a čas konečnej platnosti opakovaného receptu. Po uplynutí tohto dátumu nebude možné realizovať výber zostávajúceho množstva. Recept sa neobjaví ako nevydaný v zozname liekov, ktoré sa zobrazia v lekárni, ktorá má liek vydať. Maximálna platnosť opakovaného predpisu je 365 dní (1 rok). Túto platnosť môže predpisujúci lekár zmeniť na základe vlastného uváženia.