1. pre individuálne zhotovené ortopedicko-protetické zdravotnícke pomôcky na mieru na 184 dní od dátumu ich vystavenia,
  2. pre ostatné zdravotné pomôcky na 62 dní od dátumu ich vystavenia.

Predĺžená platnosť sa bude týkať:

  1. všetkých lekárskych poukazov predpísaných po 26. 10. 2020 (vrátane),
  2. a tiež všetkých lekárskych poukazov predpísaných pred týmto dátumom, ak sú platné a nevydané k dátumu 26. 10. 2020.

Predĺženie platnosti lekárskeho poukazu na zdravotnícke pomôcky má dopad aj na výpočet celkovej platnosti pri predpise zdravotníckej pomôcky na opakovaný predpis, kde treba zohľadniť predĺženú lehotu na prvý výber (62 dní).