Zameriame sa na:

  • porovnanie údajov uvedených na preskripčnom zázname / lekárskom predpise a údajov uvedených v dispenzačnom zázname;
  • taxáciu IPL.

Cenotvorbu IPL budeme posudzovať:

  1. v zmysle ustanovení § 3 Zákona 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
  2. podľa Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.