Ako to funguje?

elektronicka-pobocka.png

Informácie o žiadankách vidíte priamo vo svojom počítači a viete si zobraziť aj výsledok vyšetrenia.

navsteva-lekara-a-prevencia.png

Následne sa môžete rozhodnúť, či skutočne potrebujete urobiť pacientovi napríklad odbery ešte raz alebo vám stačia aktuálne výsledky.

lekar.png

Výsledok laboratórneho alebo zobrazovacieho vyšetrenia máte dostupný v reálnom čase po ukončení vyšetrenia SVaLZ pracoviskom. V prípade zložitejších a časovo náročnejších vyšetrení si môžete priebežne zobraziť aj čiastkové výsledky.

Čo získate používaním DôveraLab?

  • Oveľa rýchlejší prístup k informáciám o existujúcich žiadankách a relevantných výsledkoch vyšetrení.
  • Väčší komfort pri práci vďaka okamžitému online prenosu dát.
  • Viac relevantných informácií na poskytnutie bezpečnej, kvalitnej a efektívnej diagnostiky a liečby svojim pacientom - našim poistencom.
  • Zvýšite si svoj príjem.

Aký vplyv má DôveraLab na váš hodnotiaci parameter?

Využívaním tejto služby zároveň plníte jeden z hodnotiacich parametrov zmluvy a zvyšujete si tak svoj príjem. Parameter počítame ako podiel zobrazenia žiadaniek z vášho informačného systému a celkového počtu vami zadaných žiadaniek na SVaLZ vyšetrenia v sledovanom období. Čo presne to znamená?

  • Parameter splníte, ak si ešte pred vystavením novej žiadanky o SVaLZ vyšetrenie overíte aspoň u 75 % pacientov, či už takáto žiadanka náhodou neexistuje.
  • Ak napríklad denne vypíšete 10 žiadaniek, pozrite si existujúce žiadanky aspoň u 8 pacientov. V prípade menšieho počtu parameter nesplníte.
  • Pozor, iba zobrazovanie žiadaniek nestačí! Pre celkové zefektívnenie je dôležité zobrazovať si aj relevantné výsledky vyšetrení. Následne sa rozhodnete, či zobrazené parametre pre diagnostiku alebo liečbu vášho pacienta stačia alebo naozaj potrebujete nové SVaLZ vyšetrenie.