To všetko sa ľahko dozviete vďaka službe DôveraLekárom. Doplnili sme ju o nové informácie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní o ďalšej liečbe pacienta. Zároveň budete mať prehľad o tom, ako liečia vaši kolegovia a budete sa vedieť s nimi porovnať.

Čo je nové?

Porovnanie lekárov podľa diagnóz pacientov, nastavenej liečby a nákladov na ňu (porovnanie je vždy len medzi lekármi rovnakej odbornosti)

 • Celkový prehľad o liečbe pri danej diagnóze zameraný na predpísané lieky, zdravotnícke pomôcky, vykázané SVLZ a zdravotné výkony
 • Bližší pohľad na predpis skupín liekov alebo zdravotníckych pomôcok, prípadne na výkony, pri ktorých sa líšite od ostatných lekárov
 • Najčastejšie diagnózy vašich pacientov vrátane možnosti vyhľadať si akúkoľvek diagnózu pre porovnanie, ako často sa s ňou vo svojej ambulancii stretávajú ostatní lekári
 • Zoznam vašich pacientov s najdrahšou liečbou pri danej diagnóze (až na úroveň predpísaných liekov, pomôcok alebo vykázaných výkonov)

Okrem toho získate

1. Prehľad o svojich pacientoch - koľkokrát navštívili vašu ambulanciu, koľkí boli hospitalizovaní a kedy, ako veľmi riziková je ich farmakoterapia

 • Informácie o hospitalizovaných a dispenzarizovaných (pre ŠAS) pacientoch
 • Prehľad o hypertonikoch, o pacientoch s diabetom a prehľad o starostlivosti o nich
 • Nastavenie farmakoterapie chronických pacientov a možné kontraindikácie
 • Prehľad o pacientoch, ktorí užívajú nadmerné množstvo liekov, informácie o nevybraných liekoch a liekoch zamenených v lekárni

2. Kontrolu aktuálneho stavu plnenia vašich hodnotiacich parametrov

 • Dozviete sa, aké sú vaše predbežné výsledky plnenia parametrov, ktoré viete ešte do konca hodnoteného obdobia zmeniť
 • Výsledky plnenia parametrov za minulé obdobia, ako aj vaše momentálne plnenie, ktoré aktualizujeme každý mesiac
 • Výšku úhrady pri aktuálnom stave, ako aj za 100 % splnené parametre
 • Vysvetlenie zmyslu parametrov, ktoré hodnotíme, z pohľadu kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti
 • Transparentné zobrazenie výpočtu parametrov

Do aplikácie sa dostanete cez web na https://lekarom.dovera.sk/ alebo zo svojej Elektronickej pobočky poskytovateľa cez tlačidlo DôveraLekárom. Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako pre Elektronickú pobočku.

Podeľte sa s nami o svoj názor na túto službu. Chceme, aby bola pre vás čo najužitočnejšia. Návrhy na jej vylepšenie nám môžete poslať cez tlačidlo „Váš názor" alebo cez Kontaktný formulár priamo z webovej aplikácie.