1. Kontrola úväzku predpisujúceho lekára v predpisujúcej ambulancii. Ak predpisujúci lekár nemá v registri zdravotnej poisťovne k dátumu predpisu úväzok na pracovisku, ktoré je uvedené ako pracovisko predpisujúceho lekára, pri výdaji sa zobrazí varovanie: Predpisujúci lekár nemá v registri ZP evidovaný úväzok v predpisujúcej ambulancii k dátumu predpisu".

2. Kontrola úväzku zastupujúceho lekára v zastupujúcej ambulancii. Ak zastupujúci lekár nemá v registri zdravotnej poisťovne k dátumu predpisu úväzok na pracovisku, ktoré je uvedené ako pracovisko zastupujúceho lekára, pri výdaji sa zobrazí varovanie: Zastupujúci lekár nemá v registri ZP evidovaný úväzok v zastupujúcej ambulancii k dátumu predpisu".

3. Kontrola úväzku vykázaného odporúčajúceho lekára v odporúčajúcej ambulancii. V prípade, že odporúčajúci lekár nemá v registri zdravotnej poisťovne k dátumu odporúčania úväzok na pracovisku, ktoré je uvedené ako pracovisko odporúčajúceho lekára, pri výdaji sa zobrazí varovanie: „Odporúčajúci lekár nemá v registri ZP evidovaný úväzok v odporúčajúcej ambulancii k dátumu predpisu".

4. Kontrola kódu ATC skupiny vydávaného lieku. Touto kontrolou systém overuje, či sa nelíši ATC skupina vydávaného lieku od ATC skupiny predpísaného lieku. V prípade zistenia rozdielu sa objaví varovanie: Vydávate liek z inej ATC skupiny (%ATCVydaj), ako bola ATC predpísaného lieku (%ATCPredpis)".

5. Kontrola podskupiny vydávanej zdravotníckej pomôcky. Kontrola overuje, či nie je rozdiel medzi podskupinou vydávanej zdravotníckej pomôcky a podskupinou predpísanej zdravotníckej pomôcky. Ak sa zistí odlišnosť, objaví sa varovanie: „Vydávate zdravotnícku pomôcku z inej podskupiny (%PodskupinaVydaj), ako bola predpísaná (%PodskupinaPredpis)".