Prvým májom totiž nadobudlo účinnosť ustanovenie uvedené v § 120 ods. 8 zákona č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré hovorí, že pri predpisovaní liekov s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropných látok II. skupiny sa evidencia dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok vykonáva prostredníctvom preskripčných a dispenzačných záznamov.