Veríme, že tým prispejeme k zníženiu vašej administratívnej záťaže počas pandémie covidu-19 a tiež  k dlhodobému zlepšeniu zdravotného stavu vašich pacientov a našich poistencov.

Prenájom predlžujeme automaticky, nemusíte nám posielať žiadnu žiadosť. Prehľad o tom, dokedy majú vaši pacienti schválený prenájom prístroja, nájdete vo svojej Elektronickej pobočke v záložke Zoznam podaných návrhov. Pri každom konkrétnom prípade už uvidíte nový dátum ukončenia prenájmu.

Prosíme vás však, aby ste raz ročne:

  • urobili kontrolné vyšetrenie pacienta, v rámci ktorého zhodnotíte efektívnosť a účinnosť liečby a vyhodnotíte používanie prístroja na základe dát z jeho pamäťovej karty.
  • predpísali pacientovi novú masku k prístroju, k návrhu priložili lekársky záznam z kontrolného vyšetrenia a doručili nám ich do Dôvery cez Elektronickú pobočku a Návrh na schválenie úhrady zdravotníckej pomôcky.

Ak by pacient prístroj nepoužíval alebo nechodil k vám na pravidelné kontroly, prípadne keď uplynie doba schváleného prenájmu, prístroj je potrebné vrátiť.

Keď budete žiadať o prístroj pre ďalšieho svojho pacienta, v návrhu na zdravotnú starostlivosť uvádzajte množstvo 1824 – teda počet dní prenájmu. V Elektronickej pobočke je to typ návrhu „Ostatné“. Prenájom prístroja CPAP má kód X10005 a prenájom prístroja BiPAP má kód X10006. Dobu platnosti návrhu upravte na plus 5 rokov odo dňa vytvorenia návrhu.