Údaje v tomto Indikačnom zozname, tak ako aj v ostatnej legislatíve na Jaspi, nie sú aktualizované už od roku 2015, preto sú podľa nich vypísané kúpeľné návrhy chybné. Problémom býva nesprávna kombinácia diagnózy a indikačnej skupiny, a taký návrh nie je možné schváliť.

Aktuálnym zdrojom platnej legislatívy je právny a informačný portál Slov-Lex. Zákon č. 577/2004 Z. z. a k nemu Prílohu č. 6 INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/577/20210413#prilohy.

Aktuálnu verziu Indikačného zoznamu nájdete aj na našom webe www.dovera.sk.