V rámci skríningu od konca minulého roka každý mesiac posielame pozvánky na preventívnu prehliadku týkajúcu sa karcinómu hrubého čreva a konečníka, karcinómu prsníka a karcinómu krčka maternice najviac ohrozeným skupinám pacientov a pacientiek. Ich záujem je však stále rovnako vlažný.

Ešte pred pandémiou, v januári 2019, sme poslali testy na okultné krvácanie aj s pozvánkou na preventívku 5400 poistencom, u ktorých sme vyhodnotili zvýšené riziko karcinómu rekta a hrubého čreva. Zareagovalo len 711 z nich, teda 13 % a kolonoskopiu absolvovalo len 23 z nich.

V máji tohto roka sme poslali 22-tisíc pozvánok a na preventívku sa dostavilo 2500 našich poistencov, čo predstavuje 11 %. Tých, čo podstúpili aj kolonoskopiu, bolo 25.
Ani pohľad na celkové čísla nie je radostný – spolu sme od novembra 2020 rozoslali 90-tisíc pozvánok a zareagovalo na ne menej ako 4000 poistencov (4 %).

Ženy sú na tom podobne

Ešte horšie dopadli pozvánky na mamografiu. V júli tohto roka sme ich poslali 3600 rizikovým ženám, no na vyšetrenie sa dostavilo len 133 z nich, teda necelé 4 %. A úplne zúfalo dopadli pozvánky na vyšetrenie krčka maternice, ktorých sme v júli rozoslali až 10-tisíc a na vyšetrenie prišlo jedenásť žien. Teda jedno promile.

Presne taký je aj celkový sumár – od mája 2021 sme rozoslali 30-tisíc pozvánok, na vyšetrenie krčka maternice prišlo spolu 30 žien. Aj keď ženy majú pol roka na to, aby sa objednali na vyšetrenie od doručenia pozvánky, naše dlhodobé štatistiky nám dôvod na optimizmus nedávajú.

O pomoc prosí aj Liga proti rakovine

Na tieto znepokojivé čísla reaguje aj Liga proti rakovine. Jej poslaním je okrem iného upozorňovať verejnosť na potrebu starostlivosti o zdravie, apelovať na nezanedbávanie preventívnych prehliadok a skríningových programov.

V tomto vnímame ako nezastupiteľnú i úlohu lekárov, ktorí sú vo všeobecnosti vnímaní ako autority. Ľudia im dôverujú a ich odporúčania majú váhu. I preto sa na širokú lekársku obec obraciame s prosbou, aby zo svojej pozície odborníkov pravidelne pripomínali každému jednotlivcovi, že má nielen možnosť, ale i nárok absolvovať pravidelnú preventívnu prehliadku a využiť tým šancu predísť ochoreniam, ktoré sú zachytiteľné a dobre liečiteľné pri včasnom diagnostikovaní,“ zdôraznila Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Budeme pokračovať

Skoré štádiá onkologických ochorení sa lepšie darí odhaľovať pri oportúnnom skríningu u poistencov, ktorí zodpovedne chodia na preventívne prehliadky. Napriek tomu však máme záujem pokračovať aj v pozývaní na skríning tých poistencov, ktorí na prevenciu zabúdajú. Čím viac ľudí spolu presvedčíme, tým zmysluplnejšia bude naša práca.