Jej cieľom je zvýšiť bezpečnosť a kvalitu liečby pacientov a zamedziť neželaným liekovým interakciám a duplicitne predpísaným liekom. Lekárne aj výdajne s ňou získajú online overenie pacientov v aktuálnych a garantovaných registroch Dôvery a odpadne im povinnosť manuálne nahrávať recepty či poukazy. Údaje z nich sa natiahnu do softvéru okamžite po načítaní čiarového kódu alebo zadaní rodného čísla pacienta.

Služba sa stala predlohou pre obdobné služby ostatných dvoch zdravotných poisťovní a od 1. januára 2018 sa pre predpis a výdaj liekov, dietetík a zdravotníckych pomôcok integrovala do štátneho Modulu erecept. Naďalej však funguje aj samostatne a lekárňam/výdajniam prináša extra funkcionality, ktoré štátny systém zatiaľ neobsahuje, napríklad elektronické overovanie a zasielanie zúčtovacích dokladov alebo overenie predpisujúcich lekárov.

Ak nie ste náš zmluvný poskytovateľ,  na dovera.sk/ep nájdete formulár pre nezmluvných poskytovateľov. Ten vyplňte, potvrďte svoj email a počkajte na zaslanie zmluvy o elektronickej komunikácii. Keď nám ju vrátite podpísanú, aktivujeme vám meno a heslo. To zadáte jednorazovo do svojho systému. Všetko potrebné vie nezmluvný poskytovateľ vybaviť aj v našej pobočke.

Rok 2018 a spustenie Modulu erecept prinášajú aj viacero zmien, tu je prehľad tých najväčších:

  • Pacient si môže žiadať svoje lieky, dietetiká alebo pomôcky aj inak než len predložením klasického receptu, prípadne poukazu, a to na základe elektronického preskripčného záznamu.
  • Liek/pomôcku budete môcť vydať aj po načítaní receptu z mobilnej aplikácie Dôvera v pacientovom mobile.
  • Lekáreň/výdajňa môže, ale nemusí zasielať do Dôvery papierové recepty a poukazy, pri ktorých výdaj realizovala na základe riadne podpísaného elektronického preskripčného záznamu.
  • Lekáreň/výdajňa si vie zobraziť v softvéri všetky platné a nevydané preskripčné záznamy pacienta zadaním jeho rodného čísla podľa preukazu poistenca alebo načítaním z mobilnej aplikácie Dôvera.
  • Každý dodávateľ softvéru môže od 1.1.2018 spoplatniť elektronické služby štátu alebo Dôvery vrátane BL online.

Viac o tom, s akými situáciami sa môžete stretnúť od januára 2018,  sa dočítate v našej poradni.


Dodávatelia lekárenského softvéru s dostupnou službou Bezpečné lieky online
BI4U, s.r.o., Bratislava
FeMA, s.r.o, Košice
LGR electronics s.r.o., Prievidza
NRSYS, s.r.o., Nitra
PharmaServis, s. r. o., Nové Zámky
Počítače a programovanie, s.r.o., Žilina
Počítačové služby, Zvolen
Tiencom, s.r.o., Poprad