Lekárnik

Zdravotná poisťovňa Dôvera spustila už v roku 2013 službu Bezpečné lieky, ktorá pomáha odhaľovať liekové interakcie a duplicity. Na základe požiadavky samotných lekárov sme ju sprístupnili od októbra 2014 priamo v softvéri lekárov aj lekárnikov a online, teda s okamžitým prenosom dát. A nielen o liekoch. Služba sa dnes volá Bezpečné lieky online.

Aktualizované: 26. 10. 2017

Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a kvalitu liečby pacientov a zamedziť neželaným liekovým interakciám a duplicitne predpísaným liekom. Lekárnici s ňou získajú online overenie pacientov v aktuálnych a garantovaných registroch Dôvery a odpadne im povinnosť manuálne nahrávať recepty - údaje z nich sa natiahnu do počítača okamžite po načítaní jednoduchého čiarového kódu na lekárskom predpise.

Služba sa stane súčasťou národného systému ezdravie, konkrétne Modulu erecept, a to v časti elektronického predpisu a výdaja lieku.

Váš dodávateľ softvéru môže existujúce elektronické služby zdravotných poisťovní aj štátneho systému ezdravie spoplatniť. Služba Bezpečné lieky online zostáva počas celého roka 2017 naďalej dostupná zadarmo alebo za poplatok v ambulantnom softvéri od týchto spoločností:

Dodávatelia softvéru s dostupnou službou Bezpečné lieky online
Dostupná zadarmo (✓)
Dostupná za poplatok (x)
BI4U, s.r.o., Bratislava
LGR electronics s.r.o., Prievidza
NRSYS, s.r.o., Nitra
PharmaServis, s. r. o., Nové Zámky
Počítače a programovanie, s.r.o., Žilina x
Počítačové služby spol. s r.o., Zvolen