• podpísaný dodatok k platnej zmluve o lekárenskej zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou Dôvera
  • aktivovaná Elektronická pobočka a prístupové meno a heslo
  • podpísaná zmluva o elektronickej komunikácii (verzia 4.0)
  • softvér od spolupracujúcich dodávateľov lekárenského softvéru
  • prístup na internet priamo pri kase, teda na mieste, kde sa vydývajú lieky