Základné informácie o službe

Unikátna elektronická služba Dôvery je užitočnou pomôckou aj pre lekárnika.

Publikované: 23. 09. 2014

Čo je to služba Bezpečné lieky online?

Unikátna elektronická služba pre zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Prostredníctvom vysoko bezpečnej internetovej služby umožňuje online prenos informácií o pacientoch a ich predpísaných aj vydaných liekoch lekárom (lekárnikom v rámci platnej legislatívy). Lekárnikom navyše šetrí čas a prácu, pretože nemusia už ručne nahrávať recepty.

Súčasť národného systému ezdravie

Naša služba bude integrovaná do národného systému ezdravie ako súčasť Modulu erecept a to v časti predpisu lieku a jeho výdaja. Ostatné funkcionality, napríklad overovanie poistencov a dlžníkov, lieková karta, elektronická zdravotná karta, overenie interakcií, zasielanie zúčtovacích dávok, úhrada dlhu zostávajú naďalej len súčasťou Bezpečných liekov online.


Účel služby

Služba funguje ako praktická pomôcka pri overení klientov v aktuálnych a garantovaných registroch Dôvery. Lekárnici navyše nemusia manuálne prepisovať údaje z receptov do svojho softvéru. Ak si totiž obyčajnou čítačkou zoskenujú čiarový kód na recepte, údaje z receptu sa im kompletne a okamžite nahrajú do počítača.

Výhody služby Bezpečné lieky online

  • Zníženie administratívnych nákladov, pretože odpadá manuálne nahrávanie receptov
  • Overenie klientov v aktualizovaných a garantovaných registroch Dôvery
  • Nový priestor na kvalifikované poradenstvo pre konkrétneho pacienta
  • Garancia úhrady
  • Praktické a legitímne riešenie odkladnej zdravotnej starostlivosti pre dlžníkov (v zmysle platnej legislatívy).