Splnenie podmienok riešime s vedením nemocnice, uvádzame ich len pre vašu informáciu. Pokiaľ k službe nemáte prístup, prosím overte si u vášho zamestnávateľa (príslušnej nemocnice, respektíve zdravotníckeho zariadenia), či splnil tieto podmienky:

  • podpísaná zmluva o elektronickej komunikácii (verzia 4.0),
  • podpísaný dodatok k platnej zmluve so zdravotnou poisťovňou (obsahom dodatku je prístup k dispenzačnému záznamu pacienta; na požiadanie poisťovňa pošle dodatok),
  • aktivovaná Elektronická pobočka Dôvery (platné prístupové údaje do Elektronickej pobočky, využívanie služby),
  • sprístupnenie služby prostredníctvom softvérového dodávateľa, ktorý má zmluvu s nemocnicou a spolupracuje s Dôverou.

Zároveň je potrebné, aby vám zamestnávateľ vytvoril prístup k novej službe vo vašom nemocničnom informačnom systéme. Prístupové práva a užívateľov riadi samotná nemocnica/ zdravotnícke zariadenie.