Čo je to služba Bezpečné lieky online?

Unikátna elektronická služba pre zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V podstate ide o online prenos informácií o liečbe konkrétneho pacienta (prenos naživo, rozumej okamžitý prenos) a zdieľanie týchto informácií medzi lekármi prostredníctvom vysoko bezpečnej internetovej služby.

Súčasť národného systému ezdravie

Naša služba je integrovaná do národného systému ezdravie ako súčasť Modulu erecept a to v časti predpisu lieku a jeho výdaja. Ostatné funkcionality, napríklad overovanie poistencov a dlžníkov, lieková karta, elektronická zdravotná karta, overenie interakcií, zasielanie zúčtovacích dávok, úhrada dlhu zostávajú naďalej len súčasťou Bezpečných liekov online.

Odporúčame vám preto ponechať si službu Bezpečné lieky online zapnutú a využívať  ju naďalej, vďaka čomu:

  • si po jej spojení s Modulom erecept (toto zabezpečí Váš dodávateľ softvéru) splníte svoju zákonnú povinnosť
  • budete môcť pristupovať k liekovej karte a elektronickej zdravotnej karte pacientov,
  • budete môcť zasielať zúčtovacie dávky elektronicky priamo zo softvéru (viac informácií vám poskytne váš dodávateľ informačného systému),
  • budete môcť priamo zo softvéru vytvárať aj vidieť návrhy na zdravotnú starostlivosť, ktoré vopred schvaľuje zdravotná poisťovňa (viac informácií vám poskytne váš dodávateľ informačného systému).

Účel služby

Služba funguje ako praktická pomôcka pri identifikácii liekov, ich duplicít a liekových aj potravinových interakcií u konkrétneho pacienta ihneď po ich predpise aj výdaji v lekárni. Lekárovi sa informácie zobrazujú v jeho bežnom informačnom systéme v počítači.

Výhody služby Bezpečné lieky online

  • Pomôcka na okamžitú komunikáciu s Dôverou 
  • Online overovanie aktuálnych dát v registroch Dôvery
  • Nový priestor na kvalifikované poradenstvo pre konkrétneho pacienta
  • Praktické a legitímne riešenie odkladnej zdravotnej starostlivosti pre dlžníkov (v zmysle platnej legislatívy).