Pacienti sú ochotní riešiť svoje dlhy

"Systém funguje bez problémov, celý proces pripojenia sa na e-pobočku skutočne trvá sekundu-dve. Nezdržuje ambulantnú činnosť. Na začiatku - počas testovania - sa vyskytol menší problém pri práci v sieti, ktorý softvérový dodávateľ odstránil. Na moje prekvapenie 90% poistencov - dlžníkov vedelo o svojich dlhoch na verejnom zdravotnom poistení. Po oznámení, že takto majú nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, prípadne ja môžem odhliadnuť od úhrady za bežné vyšetrenie, ale aj tak v tomto prípade všetky predpísané lieky majú v lekárni uhradiť v plnej výške, t.j. tento stav nie je dobrý a do budúcna je rizikový. Môžu to vyriešiť návštevou pobočky Dôvery, prípadne uhradiť dlh priamo na ambulancii, lebo som elektronicky pripojený k nim, vydáme potvrdenie o úhrade dlhu ako aj rozpis dlhu. Na moje prekvapenie všetci, bez akéhokoľvek nátlaku, mali záujem a ochotu daný stav vyriešiť, 90% z nich priamo na mieste, 1 pacient oznámil plánovaný termín úhrady cca o 3 týždne na ambulancii. Išlo o nedoplatky rádovo niekoľko desiatok €, v jednom prípade o 198 €. Jedna pacientka mala dlh cez 1400 €, jej som doporučil osobne sa dostaviť na pobočku Dôvery.
Keď to zhrniem, využívam širokú škálu možností služby Bezpečné lieky online, som spokojný, beží to bez problémov, zároveň kapitácia je stále korektná."

MUDr. Ladislav Palágyi


Prekvapivo jednoduchý systém

„Keďže už niekoľko dní mám možnosť používať nový spôsob zadávania liekov do receptu a (po stretnutí v z.p. Dôvera v Bratislave, kde sme službu Bezpečné lieky konzultovali osobne) rozumiem dôvodom, prečo tento nový a komplikovaný systém zadávania liekov musí byť takto realizovaný, oceňujem spôsob, akým ste ho zariadili so softvérovými firmami. Skutočne málokedy sa nové lekárove povinnosti vyplývajúce zo zmluvy dajú realizovať takto jednoducho a účelne. Verím, že aj ostatní poskytovatelia už po niekoľkých (neúspešných) pokusoch ocenia, že to nie je celkom beznádejná cesta. Držím palce zainteresovaným osobám a verím, že aj v budúcnosti sa nové úlohy, ktorými nás zdravotníctvo zavalí, zrealizujú takto jednoducho (My ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sme nemuseli obtiažne a zdĺhavo vybavovať zmeny v softvéri ambulancií, prišlo to nejako samo. Nehovoriac o nákladoch, ktoré by nás tieto zmeny stáli). Verím, že aj odosielanie informácií o preskripcii na konci mesiaca nebude veľkým problémom.
Dnes sme mali aj pacienta - dlžníka, ktorý si však hodlá problém riešiť sám, pretože nesedia všetky položky v jeho údajoch o platbách, resp. dlžobách. Problém vidím len v tom, že za službu "bezpečné lieky" bude treba perspektívne platiť. Nemyslím si, že táto cesta je správna. Uvidíme, koľko percent lekárov prijme Vašu výzvu. Vidím však nevýhodu v tom, že na jeden recept sa dá písať len jeden liek. U starších ľudí s nevyhnutnou polyfarmáciou hrozí nespokojnosť."

MUDr. František Trebuňa


Službe dôverujem

„So službou BL online pracujem už od jej začiatku, kedy len informovala o kontraindikáciách liekov a o ich interakciách. Už vtedy som bol v tíme odborníkov, ktorí pripomienkovali jej prácu a optimalizovali. Preto som bez zaváhania pristúpil aj rozšírenie tejto služby. V kvalitu služby som mal dôveru, preto som na to pristúpil bez zbytočného zaváhania. "

MUDr. Peter Olexa


Najväčšia výhoda? Odstránenie duplicitne predpísaných liekov

„Asi 3 týždne máme skúšobne službu Bezpečné lieky online s možnosťou priameho spojenia  so serverom zdravotnej poisťovne Dôvera. Program nás v prvom rade informuje, či poistenec je vôbec poistencom poisťovne, ktorej kartičku predkladá. Lekár už nie je odkázaný na portál Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Služba tiež informuje, či konkrétny poistenec má, alebo nemá podlžnosť voči poisťovni. Táto informácia bude dôležitá, keď poisťovňa Dôvera prestane hradiť inú než neodkladnú zdravotnú starostlivosť u dlžníkov. Inak, je málo pravdepodobné, že pacient príde na kožné vyšetrenie a iba tak bude mať u seba 300 a viac €, aby to v ambulancii lekára uhradil. Osobne neplánujem od pacienta ani v budúcnosti dlžné poplatky vyberať.
Ostatné informácie pre lekára majú väčší význam a to nasledovne:
Informácia o liekoch, ktoré pacient užíva: Je to vhodné jednak z dôvodov, keď si pacient nepamätá aké lieky užíva a užíva ich veľa. Lekár má následne obavy z predpisu lieku, ktorý je duplicitný alebo kontraindikovaný. Ak všetci lekári budú mať takúto možnosť, budeme vedieť, či pacient navštívil lekára danej odbornosti v nejakom krátkom horizonte a nemá už doma liečivo. Tak zabránime duplicite.
Interakcie: možnosť priameho zobrazenia interakcie s potravinami, ale aj liekmi je pre lekára užitočná z toho dôvodu, že lekár nemusí dlho študovať príbalové letáky. Naviac, nie každý lekár má vo svojom programe SPC v ponuke, a preto si musí prezerať knižné vydanie, čo ho časovo zdržuje. V našej ambulancii lieky - tablety na užívanie, až tak často nepredpisujeme, skôr predpisujeme lokálnu liečbu.
Pripojenie na server počítača v poisťovni doteraz trvá do 8 sekúnd, čo nie je až také časové zdržanie. Skôr, zadávanie čiarového kódu na recept je trošku dlhšie zdržanie. Ale ako sú lieky predpisované zdravotnou sestrou, tak to tiež ide.“

MUDr. Gabriela Kolátorová


Takto má vyzerať elektronizácia

"Projekt bezpečné lieky online zdravotnej poisťovne Dôvera som veľmi uvítala, pretože je ďalším krokom k elektronizácii zdravotníctva. Systém nevyžaduje žiadne špeciálne vybavenie ani počítačové zručnosti, umožňuje overiť rodné číslo pacienta a či je k danému dňu poistencom Dôvery. Pri predpisovaní liekov a zdravotníckych pomôcok ponúka informáciu o generikách, liekové interakcie, v spolupráci s pacientom umožňuje lekárovi nahliadnuť do jeho elektronickej zdravotnej karty a liekovej knižky, zobrazí čiarový kód lieku alebo zdravotníckej pomôcky. Okrem jednoduchšieho spracovania informácii vylúči  možnú zámenu a zlepší informovanosť ostatných lekárov.  
Ak má pacient nedoplatky na zdravotnom poistení, systém upozorní lekára aj pacienta, že má nárok len na akútnu zdravotnú starostlivosť. Dlh odporúčame pacientovi riešiť  s poisťovňou, i keď väčšina o ňom vie. 
Verím, že projekt sa bude rozširovať a do elektronizácie zdravotníctva sa zapoja poskytovatelia, poisťovne a ostatné zdravotnícke inštitúcie a pomocou plne funkčného e- health-u sa starostlivosť o pacientov stane bezpečnejšia a efektívnejšia." 

MUDr . Ľudmila Lysinová, MPH