Pravidlá zúčtovania

Zúčtovacie dávky nám zasielajte najneskôr 10 dní po ukončení mesiaca, v ktorom ste poskytli zdravotnú starostlivosť našim poistencom. Spracujeme ich a skontrolujeme. Výsledok kontroly môžete reklamovať.

Ak nám nepošlete aj faktúru, vystavíme vám ju vo vašom mene. Ak ste ju zaslali, ale na inú sumu ako výsledok zúčtovania, zašleme vám dobropis alebo ťarchopis. Faktúru, dobropis aj ťarchopis podpíšete a doručíte k nám.

Odporúčame vám pozrieť si pravidlá, ako zúčtovať neodkladnú starostlivosť.

Zaplatíme vám do 30 dní od doručenia zúčtovacích dokladov a faktúry.

Najjednoduchšie je vybaviť zúčtovanie aj fakturáciu prostredníctvom služby Elektronická pobočka - Dôvera plus.

Všetky zoznamy kategorizovaných materiálov nájdete na tomto mieste.

Nastavenia pravidiel pre uhrádzanie zdravotných výkonov Pridané 06. 03. 2019

Zverejňujeme pre vás naše interné systémové nastavenia pravidiel pre uhrádzanie zdravotných výkonov ako pomôcku pri vykazovaní poskytnutej zdravotnej starostlivosti. 

Zoznamy kategorizovaných materiálov Pridané 31. 12. 2015

Prehľadný zoznam kategorizovaných materiálov podľa obdobia

Vyšetrenie onkomarkerov Pridané 04. 06. 2015

Objednávate pre svojich pacientov vyšetrenia onkomarkerov? Ak áno, stiahnite si súbor s informáciami, u ktorých odborností akceptujeme ich indikovanie s odporúčanou väzbou na diagnózu.

Zoznam osobitne hradených výkonov Pridané 29. 04. 2015

V tomto dokumente nájdete kompletný a aktuálny zoznam osobitne hradených výkonov.

Nové pravidlá revíznej činnosti Pridané 05. 08. 2014

Od augusta 2014 nájdete všetky dôležité informácie z protokolov sporných dokladov na jednom mieste. Vo svojej  Elektronickej pobočke v novej sekcii Pravidlá revíznej činnosti.

Pravidlá vykazovania a uhrádzania stomatologických výkonov Pridané 26. 04. 2013

Zverejňujeme príručku pravidiel vykazovania a uhrádzania stomatologických výkonov.

Číselník chýb pre spätné dávky Pridané 19. 12. 2012

Tu nájdete číselník chýb zdravotnej poisťovne pre zasielanie spätnej dávky.

Pravidlá vykazovania a indikovania agregovaných výkonov Pridané 03. 09. 2012

Stiahnite si Zoznamy agregovaných výkonov v lekárskej genetike a to na ich vykazovanie i indikovanie (s aktuálnou platnosťou i staršie).  

Formulár na podanie návrhu na schválenie liečby dlžníkom Pridané 15. 05. 2012
Ak máte v ambulancii akútneho pacienta, ktorý je v zozname dlžníkov, požiadajte nás o schválenie neodkladnej liečby cez formulár nižšie. Formulár je určený  aj pre nezmluvné zdravotnícke zariadenie.
Ako zašlete dávku Pridané 21. 02. 2012

Odporúčanie pre zmluvných poskytovateľov: Dávky nám zašlite do 10 dní od konca mesiaca a elektronicky.

Kedy vám zaplatíme Pridané 20. 02. 2012
Zdravotnú starostlivosť vám zaplatíme na základe potrebných dokladov do 30 dní od ich doručenia.
Ako zúčtovať neodkladnú starostlivosť Pridané 20. 01. 2012

Pri potvrdzovaní a úhrade neodkladnej zdravotnej starostlivosti nám bezodkladne zašlite žiadosť.

Dispenzarizácia pacienta Pridané 10. 01. 2012

Poistencov zaraďujeme na dispenzarizáciu na základe návrhu nášho zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveň vedieme zoznam takýchto poistencov.