Pravidlá zúčtovania

Zúčtovacie dávky nám zasielajte najneskôr 10 dní po ukončení mesiaca, v ktorom ste poskytli zdravotnú starostlivosť našim poistencom. Spracujeme ich a skontrolujeme. Výsledok kontroly môžete reklamovať.

Ak nám nepošlete aj faktúru, vystavíme vám ju vo vašom mene. Ak ste ju zaslali, ale na inú sumu ako výsledok zúčtovania, zašleme vám dobropis alebo ťarchopis. Faktúru, dobropis aj ťarchopis podpíšete a doručíte k nám.

Odporúčame vám pozrieť si pravidlá, ako zúčtovať neodkladnú starostlivosť.

Zaplatíme vám do 30 dní od doručenia zúčtovacích dokladov a faktúry.

Najjednoduchšie je vybaviť zúčtovanie aj fakturáciu prostredníctvom služby Elektronická pobočka - Dôvera plus.

Všetky zoznamy kategorizovaných materiálov nájdete na tomto mieste.