Žiadosti o liečbu v cudzine

Žiadosť o refundáciu platby v hotovosti za neodkladnú starostlivosť (vecné dávky) poskytnutú v inom členskom štáte EÚ
Žiadosť o refundáciu úhrady plánovanej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom státe EÚ
Žiadosť o refundáciu platby v hotovosti za neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú v štátoch mimo EÚ
Žiadosť o súhlas s liečbou v cudzine
Kalkulácia nákladov cezhraničnej liečby
Kalkulácia nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti
Zoznam klinických pracovísk
Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!