Doplatky za ošetrenie

Zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá účelne a efektívne, zmluvným poskytovateľom na základe zaslaných výkazov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a na základe zdravotnej dokumentácie hradí zdravotná poisťovňa. Poskytovateľ si však môže účtovať poplatky, ktoré nie sú predmetom úhrady z verejného zdravotného poistenia a zdravotná poisťovňa ich teda neprepláca.

Takéto poplatky však musia byť zverejnené v cenníku a sú predmetom dohody o ich úhrade medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade, že od vás poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požaduje úhradu v hotovosti navyše, je jeho povinnosťou vás o tom vopred informovať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ak máte pochybnosti v spojení s úhradou poplatku, prosím, obráťte na lekára, prípadne VÚC, ktorý tieto poplatky potvrdzuje. V prípade súkromných ambulancií sa obráťte na riaditeľa nemocnice, prípadne zriaďovateľa, ktorým môže byť obec, VÚC alebo MZSR.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!