DôveraLab

DôveraLab slúži na zdieľanie informácii o existujúcich žiadankách na SVLZ (Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky) vyšetrenia medzi lekármi ošetrujúcich pacienta. Zdieľanie informácii prebieha elektronicky, lekár vidí informácie o žiadankách na SVLZ vyšetrenie priamo vo svojom počítači a v prípade záujmu si vie zobraziť aj výsledok SVLZ vyšetrenia priamo od SVLZ pracoviska, ktoré vyšetrenie realizovalo. Poistenec vidí informáciu o realizovanom SVLZ vyšetrení v elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii. Službu poskytujeme svojím poistencom od roku 2017.

Aké výhody prináša DôveraLab pre mňa ako poistenca Dôvery?

Výhodou pre poistenca je menej duplicitných vyšetrení nepotrebných pre liečbu - lekár vás pošle len na také vyšetrenia, ktoré skutočne potrebuje lebo má prehľad o existujúcich vyšetreniach a ušetrí vás pred zbytočnými vyšetreniami, o ktorých informáciu nemá, a ktoré zaťažujú vás organizmus (vpichy po odberoch, RTG, atď.).  Navyše nemusíte osobne nosiť svoje výsledky od lekára k lekárovi, každý lekár ich môže vidieť vo svojom počítači v reálnom čase od vzniku vyšetrenia, cez čiastočné spracovanie až po finálne ukončenie vyšetrenia.

Vidia lekári všetky moje SVLZ vyšetrenia?

Lekári vidia iba žiadanky na SVLZ vyšetrenia z SVLZ pracovísk, ktoré sú v DôveraLab zapojené, žiadanky na SVLZ vyšetrenia z ostatných SVLZ pracovísk sa lekárom nezobrazujú. V súčasnosti sú v DôveraLab zapojené najväčší poskytovatelia SVLZ – AgelLab, Alpha medical, Klinická biochémia, Medirex, Nemocenská BB, NsP Sv.Jakuba v Bardejove, Synlab a pracoviská Pro Diagnostic Group (Dr. Magnet).

Ako sa dostane lekár k mojim výsledkom SVLZ vyšetrenia (laboratórne alebo zobrazovacie vyšetrenie)?

Počas vyšetrovania pacienta má lekár prostredníctvom služby DôveraLab možnosť vidieť priamo vo svojom softvéri, aké žiadanky na SVLZ vyšetrenia vám objednal alebo ich objednali iní lekári. Ak existujú výsledky týchto vyšetrení, lekár si ich môže pozrieť elektronicky priamo zo svojho softvéru. Lekár vidí vo svojom softvéri viac relevantných informácií na to, aby vám poskytol bezpečnú, kvalitnú a efektívnu diagnostiku a liečbu. Pre vás to znamená, že už nemusíte viac robiť kuriéra medzi lekármi, rovnako sa nemusíte obávať duplicitných vyšetrení a odberov.

Ako sa dostanem k svojim výsledkom SVLZ vyšetrenia?

Dôvera nie je oprávnená vidieť zdravotnú dokumentáciu pacienta a ani výsledky SVLZ vyšetrení. Výsledok vyšetrenia vám poskytne váš ošetrujúci lekár alebo SVLZ pracovisko, kde ste si vyšetrenie objednali.