Etický kódex komunikácie na sociálnych sieťach

1. Na facebookovom profile DoveraZdravotnaPoistovna, ďalej ako FB profile a instagramovom profile dovera_zdravotna_poistovna, ďalej ako IG profile akceptujeme len príspevky, ktoré neobsahujú vulgarizmy, neobsahujú osočovanie spoločnosti, nespochybňujú dobré meno spoločnosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. a jej produktov či služieb.

2. Príspevky, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, budú administrátorom stránky bezodkladne odstránené.

3. Príspevky, ktoré budú uverejňované na FB profile a IG profile spoločnosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.  s účelom propagácie, predaja produktov alebo služieb iných spoločností, budú odstránené.

4. Príspevky, ktoré budú nepravdivé, zavádzajúce či obťažujúce pre čitateľov FB profilu a IG profilu Dôvera a jej administrátora, budú odstránené.

5. Ak autor takýchto príspevkov bude aj po upozornení pokračovať v uverejňovaní obťažujúceho obsahu, bude zablokovaný.