Európsky zdravotný preukaz

Aj v zahraničí sa vám môže stať, že budete potrebovať zdravotnú starostlivosť. Preto je dobré mať Európsky preukaz zdravotného poistenia stále pri sebe.

Všetky uvedené informácie platia vtedy, ak do zahraničia cestujete na dovolenku, za štúdiom či služobne, teda ak tam necestujete natrvalo a ak zostávate poistený na Slovensku. Ak sa sťahujete alebo idete do cudziny pracovať a budete tam aj poistený, platia pre vás iné pravidlá. Informujte sa o nich vo svojej novej zdravotnej poisťovni v zahraničí.

Práva poistenca

Ak cestujete do krajín Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo na Island, s európskym preukazom poistenca máte u lekára rovnaké práva (aj povinnosti) ako domáci pacienti. Jednoducho povedané, čo im uhradí ich zdravotná poisťovňa, to vám preplatíme aj my. Čo si pacienti v danej krajine platia z vlastného, zaplatíte si sami. Preukaz akceptujú vo verejných zdravotníckych zariadeniach (nie u súkromníkov).

Len akútna pomoc

Európsky preukaz vám garantuje nevyhnutné ošetrenie v nemocnici alebo v ambulancii, ak ide o akútny stav, napríklad  pri chorobe, úraze, počas neplánovaného pôrodu, očkovania, operačného zákroku (prasknutý žalúdočný vred, zápal slepého čreva a pod.).

Chronickí pacienti majú zabezpečenú aj pravidelnú starostlivosť, ako dialýza či oxygenoterapia. Termín a miesto si však radšej dopredu dohodnite u lekára v zahraničí.

Na plánovaný zákrok alebo o operáciu v zahraničí, potrebujete vopred súhlas zdravotnej poisťovne.

Naše odporúčanie

Doplatky pacientov (spoluúčasť) za zdravotnú starostlivosť sú v každej krajine individuálne a môžu sa vyšplhať vysoko. Ide najmä o hospitalizácie, ošetrenia u zubára alebo o kúpu niektorých liekov. Európsky preukaz vás pred nimi neochráni.

Ak sa chcete niektorým platbám vyhnúť, vybavte si aj pred cestou do krajín EÚ komerčné poistenie liečebných nákladov.

Získanie európskeho preukazu

O európsky preukaz môžete bezplatne požiadať v ktorejkoľvek našej pobočke, na Zákazníckej linke 0850 850 850 alebo cez Elektronickú pobočku. Vydanie a doručenie trvá zväčša do desiatich pracovných dní.

Ak ste svoj európsky preukaz stratili a cestujete do zahraničia skôr ako vám stihneme vydať nový, prípadne vám uplynula platnosť, vydáme vám Náhradný certifikát (C111), ktorý je plnohodnotnou náhradou európskeho preukazu a platí 90 dní.

Ak ste zistili že váš európsky preukaz je neplatný napríklad cez víkend alebo sviatok, náhradný certifikát môžete získať aj prostredníctvom Elektronickej pobočky. Certifikát si môže dať zaslať na e-mail a vytlačiť.

Ak ešte Elektronickú pobočku nemáte, aktivujete si ju na tejto stránke.

Preukaz v mobilnej aplikácii

Vďaka aplikácii Dôvera môžete mať váš európsky preukaz aj preukazy vašich detí vždy so sebou. Viac informácii o mobilnej aplikácii získate na tejto stránke.