Základné informácie o starostlivosti v cudzine

Do zahraničia choďte s európskym preukazom alebo komerčným poistením. Získate tak nárok na ošetrenie v prípade, že sa vám niečo stane. Európsky preukaz je bezplatný a garantuje vám rovnaké práva a povinnosti ako domácim poistencom. Pred doplatkami vás však úplne neuchráni.