Pobočka Dolný Kubín

Otváracie hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 a 13:00-15:30
Utorok: 07:30-12:00 a 13:00-15:30
Streda: 07:30-12:00 a 13:00-16:30
Štvrtok: zatvorené
Piatok: 07:30-12:00 a 13:00-14:00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

Adresa

Map-pin icon Aleja slobody 3053, Dolný Kubín

Ako nás nájdete

Pre Dolnokubínčanov- sídlime v obchodnom dome CENTRUM (medzi LIDLom a TESCOm) vedľa optiky Blanc Optik. Vchod do pobočky je od parkoviska LIDL a je bezbariérový.

Pre klientov žijúcich mimo Dolného Kubína - od kruhového objazdu prejdite zhruba 100 metrov cez parkovisko LIDL, následne cez cestu a nájdete nás vedľa optiky Blanc Optic. Vchod do pobočky je od parkoviska LIDL.

Agenda pobočky

Poistenci môžu:

 • Podať si prihlášku pri zmene zdravotnej poisťovne
 • Podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie (pri narodení dieťaťa alebo príchode zo zahraničia)
 • Prevziať Baby kufrík
 • Získať informácie o našich službách a výhodách pre poistencov
 • Požiadať o vystavenie preukazu poistenca kombinovaného s Európskym preukazom zdravotného poistenia, alebo Náhradného certifikátu k Európskemu preukazu zdravotného poistenia
 • Požiadať o aktivovanie služby Elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)
 • Odovzdať rôzne potvrdenia, medicínske doklady, návrhy, preberacie protokoly a žiadosti, (napr. o kúpele, zdravotné pomôcky, príspevok u nezmluvného lekára, preplatenie starostlivosti v zahraničí)
 • Prevziať si vitamíny pre bezpríspevkových darcov krvi
 • Požiadať o vysvetlenie nejasnosti v registri poistencov a platiteľov, dlhov a upomienok, EÚ a iných formulárov, zmenu osobných údajov
 • Požiadať o výpis zo zdravotnej karty poistenca

Platitelia môžu:

 • Odovzdať mesačné výkazy, hromadné oznámenia, registračné listy a rôzne potvrdenia
 • Vyzdvihnúť si rôzne potvrdenia a dostať informácie o svojich dlhoch
 • Vybaviť zmenu osobných údajov, nejasnosti v registri platiteľov
 • Požiadať o aktivovanie služby Elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)

Poskytovatelia môžu:

 • Požiadať o aktivovanie služby Elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)