Mamografia do 10 dní

Vo vybraných zdravotníckych zariadeniach sa na preventívne mamografické vyšetrenie prsníkov dostanú naše poistenky už do 10 pracovných dní. Objednáme vás pohodlne telefonicky.

Aktualizované: 20. 06. 2019

Mamografia do 10 dní Raz za dva roky

Mamografické vyšetrenie pomáha diagnostikovať skoré štádiá rakoviny prsníka. Vzniku rakoviny nezabráni, ale vie ju odhaliť, keď je ešte liečiteľná.

V spolupráci s vybranými mamografickými zariadeniami na celom Slovensku zabezpečujeme pre naše klientky od 40 do 69 rokov preventívne mamografické vyšetrenie do 10 pracovných dní od objednania. Absolvovať ho môžete raz za dva roky , aj keď nemáte žiadne príznaky alebo bolesti.

Častejšie vyšetrenie mamografom môžete absolvovať pri podozrivých príznakoch, keď užívate hormóny, máte pozitívnu osobnú alebo rodinnú anamnézu, ťažko prehľadný mamografický obraz a pod. Rozhodne o tom váš ošetrujúci lekár . V takých prípadoch však často nejde o preventívne, ale diagnostické vyšetrenie.

Ako postupovať

  1. Pred objednaním na mamografické vyšetrenie prsníkov navštívte vášho gynekológa a požiadajte ho o odporučenie.
  2. Zatelefonujte na našu Zákaznícku linku 0850 850 850 a objednanie na mamografické vyšetrenie vybavíme za vás.
  3. Objednať sa môžete aj osobne priamo u nášho zmluvného partnera. Zoznam mamografických zariadení, ktoré vás na vyšetrenie objednajú do 10 pracovných dní,  vám povieme na Zákazníckej linke 0850 850 850.
  4. Mamografické pracoviská uvedené v zozname vám ponúknu možný termín vyšetrenia. V prípade, že vám daný termín nevyhovuje, dohodnite si iný. Vtedy však negarantujeme dodržanie termínu objednania do 10 pracovných dní.
  5. Po absolvovaní vyšetrenia vám na mamografickom pracovisku oznámia, kedy budete mať výsledky . Spolu s lekárskou správou vám ich odovzdajú do vlastných rúk . Výsledky dajte vášmu gynekológovi . Ten ich založí do vašej dokumentácie a náležite vás poučí o ďalšom postupe v prípade, že výsledok bol pozitívny. 

Aktuálny zoznam mamografov

Banskobystrický kraj

Názov
Adresa
Kontakty a objednávanie
DG. s.r.o.
P. Dobšinského 192/30,
Rimavská Sobota
p. Bajová;
047/ 563 3456;
8:00-12:00
Mammacentrum Sv. Agáty ProCare, a.s. Tibora Andrašovana 46, Banská Bystrica Edita Kelemanová;
048/ 420 4911; 0917 799 190; 7:30-15:00
NOVAMED, spol. s r.o.
Bernolákova 10,
Banská Bystrica
Ľudmila Mlynáriková;
048/ 439 9161;
7:30-15:40
NOVAPHARM s.r.o. J. Jiskru 8,
Zvolen
p.Vaverková, p.Vicianová;
02/ 2029 2251-5265;
8:00-14:00
NOVIA plus s.r.o.
Cesta k nemocnici 23, Banská Bystrica
MUDr. Zora Jarunková;
048/ 414 4367;
7:00-15.00
Svet zdravia, a.s. (prevádzka Rimavská Sobota)
Šrobárova 1,
Rimavská Sobota
Erika Šopérová;
047/ 561 2198;
7:30-16:00

Bratislavský kraj

Názov
Adresa
Kontakty a objednávanie
NOVAPHARM s.r.o. Šancova 110,
Bratislava
p. Vaverková
02/ 2029 2251;
8:00-14:00
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10,
Bratislava
rdg.recepcia@ousa.sk
02/ 3224 9797;
8:00-14:00
Pro Bios spol. s r.o., neštátna polilklinika
Ružová dolina 21, Bratislava
p. Melánia Šebíková;
02/ 5556 6568; infoprsnik@probios.sk;
8:00-14:00

Košický kraj

Názov
Adresa
Kontakty a objednávanie
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Lúčna 57,
Košice
MUDr. Tatiana Schnellyová;
055/ 7234 553 -554;
8:00-14:00
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,
Spišská Nová Ves
p. Holentová, p. Lonská;
053/ 419 9270;
7:30-14:30
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s.
Špitálska 2,
Michalovce
Bc. Zuzana Hreňová;
056/ 6416 636;
každú stredu mamografie v čase od 8:00-14:00 a 15.00-17.00
Nemocnica  s poliklinikou Trebišov, a.s.
SNP 1079/76,
Trebišov
Ingrid Komorovská;
056/ 666 0862;
8:00-14:00
Poliklinika ProCare Košice, s.r.o. Jána Pavla II. č.5,
Košice
Timuľáková Iveta;
055/ 321 4130;
8:00-14:00; objednávky aj cez call centrum 0850 888 999
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova č.9,
Košice
Ľubica Bucherová;
055/ 229 5725;
8:00-14:00

Nitriansky kraj

Názov
Adresa
Kontakty a objednávanie
DIAGNOSTICA MEDICA, a.s Nemocničná 1,
Šaľa
p. Ráková, p. Bartovičová;
031/ 789 9394;
8:00-14:00
DIAGNOSTIK M+J spol. s.r.o. Dopravná 9,
Topoľčany
038/ 536 3976,  0917 793 586; 8:00-14:00
Nemocnica Komárno, s.r.o.
Mederečská 39,
Komárno
recepcia;
035/ 790 9311; recepcia, p. Erika Kociská (v prípade jej neprítomnosti p. Csilla László)
8:00-14:00
JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s. Špitálska 6,
Nitra
recepcia;
037/ 285 0418;
7:00-14:00
Medicentrum, spol. s r.o. G. Czuczora 1,
Nové Zámky
p. Bánošová, p. Ballonová;
035/ 640 7821;
8:00-14:00
Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o.
Fatranská 5,
Nitra
recepcia;
0907 888 999;
7:00-15:00
Nemocnice s poliklinikami n.o.-  Levice SNP 19,
Levice
p. Králová, p. Belianska;
036/ 637 9437;
7:30-15:00
ORTOPÉDIA, s.r.o. Jesenského 85,
Štúrovo
p. Šestáková;
036/ 756 5108;
7:30-15:00
SANAT, spol. s.r.o. Nábrežná 3,
Levice
Erika Koncová;
0915 727 632, 036/ 631 5666; 8:00-14:00.
(Aj pacientky pod 40 rokov)
S o X R a, s.r.o.
Hradná 2,
Komárno
recepcia;
035/ 771 4561;
7:00-14:00

Prešovský kraj

Názov
Adresa
Kontakty a objednávanie
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3,
Stará Ľubovňa
052/ 4431 7291;
7:00-15:00;
centrálny príjem rádiologockého oddelenia
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,
Humenné
057/ 770 6494;
7:00-14:00;
centrálna evidencia pacientov rádiologické oddelenie
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
Huncovská 42
Kežmarok
Bc. Marián Ksiažek
052/ 4512 296; 0914 344 916;
od 7:00-14:00 (pondelok, štvrtok, piatok)
od 11:00-15:00 (utorok a streda)
Nemocnica Poprad, a.s Banícka 803/28,
Poprad
052/ 712 5405; objednávanie v čase od 7:30-15:30
Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o.
Svätého Jakuba 21,
Bardejov
054/ 478 8255;
7:00-16:00;
klapka na centrálny príjem
PLK ProCare / Prešov (wesper, a.s.)
Jurkovičova 19,
Prešov

https://www.procare.sk/ambulancia/onkologia-mamologicka-poradna-presov/

051/756 35 93

Všeobecná nemocnica  s poliklinikou Levoča, a.s
Probstnerova cesta 2, Levoča
053/ 451 2651 klp.437, klp.407, klp.609; 12:00-14:00;
centrálny príjem objednávok pre pacientov

Trenčiansky kraj

Názov
Adresa
Kontakty a objednávanie
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o., Rádiodiagnostické oddelenie Štúrova 3,
Ilava
Bc. Gabriela Mačinová;
042/ 466 7398; rtg@nspilava.sk;
8.00-20.00
Nemocnica s poliklinikou Myjava, n.o. Staromyjavská 59,
Myjava
MUDr. Borys Marhitych;
034/ 697 9260;
8:00-14:00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná 986,
Považská Bystrica
Emília Kovačová;
042/ 430 4268;
8:00-14:00
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2,
Bojnice
Helena Pernišová
046/ 511 2408;
7:00-15:00
Rádiologická klinika, s.r.o. K dolnej stanici 18,
Trenčín
recepcia;
0917 313 323;
8:00-14:00
Sv. Vincent - rádiológia, s.r.o.
Hviezdoslavova 3,
Prievidza
recepcia;
046/ 5407 557;
Zariadenie SVLZ - RÁDIOLÓGIA, s.r.o.
Pod Lachovcom 1727/55, Púchov
MUDr. Vlastimil Bulanda;
0915 115 629;
8:00-14:00

Trnavský kraj

Názov
Adresa
Kontakty a objednávanie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Koreszkova 7,
Skalica
p. Jaburková, p.Kišková;
034/ 696 9209;
7:30-11:30
MRI, s.r.o.
Starohájska 2,
Trnava
Mgr. Judita Mešterová, Juliana Palacková;
033/ 293 3230-1;
7:30-15:30
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Veľkoblahovská cesta 23, Dunajské Streda
Želmíra Dovalová;
0905 225 478;
8:00-14:00

Žilinský kraj

Názov
Adresa
Kontakty a objednávanie
Centrum prevencie rakoviny, s.r.o. Jesenského 4351/13, Martin Margita Piecková;
043/ 430 2380;
7:30-13:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégeho Dolný Kubín Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín Marcela Micháleková, Ingrid Palugová; 043/ 580 1248; 7:00-14:00
KRANKAS s.r.o. Bratislavská 1,
Žilina
Jarmila Klisenbauerová;
041/ 507 1524;
13:30-14:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Palárikova 2311,
Čadca
Jana Bulejová, Ondrej Rovňaník;
041/ 460 4643;  041/ 460 4494 alebo cez www.nestojvrade.sk
12:00-14:00
SVALZY, s.r.o.
J. D. Matejovie 542, Liptovský Hrádok
Eva Boďová;
044/ 520 9234;
8:00-14:00