shutterstock_521277877.jpg

Anglická skratka EESSI, v plnom znení Electronic Exchange of Social Security Information, slúži na pomenovanie online prepojenia Dôvery s krajinami Európskej únie. V týchto krajinách existuje viac ako 3800 rôznych inštitúcií, s ktorými sme doposiaľ komunikovali štandardnou, t.j. listovou formou. Ročne sme takto vybavili približne 25-tisíc žiadostí.

Od  7. októbra sme v online spojení so všetkými členskými štátmi Európskej únie. Niektoré inštitúcie síce zatiaľ nie sú pripojené so všetkými dôležitými procesmi, plný nábeh sa očakáva do konca júna 2020. Krajiny, kde sa hýbe najviac Slovákov a Sloveniek, sú však už online. Okrem Česka máme na mysli Rakúsko, Maďarsko a Poľsko.

Výhody, ktoré online prepojenie prináša poistencom:

  • rýchlejšia refundáciu nákladov poistencom, ktorí boli ošetrení v krajinách EÚ a zaplatili za  zdravotnú starostlivosť (formuláre E126)
  • vyšší komfort prinesie aj zrýchlený proces vydávania preukazu poistenca slovenským poistencom, ktorí sú poistení v inom štáte EÚ a majú bydlisko v Slovenskej republike