Bankové spojenia

Pre rôzne skupiny platiteľov používame odlišné čísla účtov a identifikačné údaje.

Obchodné meno
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
IČO
35 942 436
DIČ
202 205 1130
IČ DPH
SK2022051130
Kód poisťovne
24
Registrácia
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 3627/B

Čísla účtov