Neefektivita systému, úniky finančných prostriedkov či nedostatočná znalosť trhového prostredia boli dôvodmi, ktoré doviedli slovenské zdravotníctvo na prelome tisícročí na pokraj zrútenia. Preto vznikla myšlienka umožniť vstup súkromných hráčov do zdravotníctva. Cieľom bolo vytvoriť konkurenčné prostredie, priniesť investície a lepšie služby pre pacientov v stagnujúcom zdravotníckom systéme.

Inšpirácia od najlepších

Pri tvorbe návrhu sa jeho autori inšpirovali holandským modelom zdravotného poistenia, ktorý je považovaný za najlepší v Európe. Je založený na pluralitnom modeli viacerých, konkurujúcich si zdravotných poisťovní, čoho výsledkom sú nižšie platby, ako platíme na Slovensku, lepšie služby a - čo je najdôležitejšie - zdravšia populácia.

Žiaľ, na Slovensku sa ani po 15 rokoch od vstupu súkromných zdravotných poisťovní na trh „nepodarilo" štátu prijať regulácie na to, aby sa táto myšlienka dala naplniť v plnom rozsahu. Nevytvorili sa podmienky na diferenciáciu výšky poistky a poistných produktov, na definíciu štandardu a nadštandardu, respektíve pripoistenia na určité úkony a pod. Poistenci platia podľa rovnakého kľúča a rovnaký je rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorý je tiež definovaný štátom. Čiže v tejto oblasti majú zdravotné poisťovne zviazané ruky a konkurovať si nemôžu.

Konkurencia prináša výsledky

Aj za týchto podmienok však pluralitný model zdravotných poisťovní priniesol veľa dobrého. Nastavil nový štandard v službách, postupné znižovanie čakacích lehôt na vyšetrenia, vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti a mnohé benefity, ktoré je postupne nútená dorovnávať aj štátna poisťovňa.

Už v roku 2013 napríklad zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera zaviedla benefit vrátenia doplatkov za lieky a zdravotnícke pomôcky nad rámec zákona, k čomu sa neskôr pridala aj ZP Union. Podobne to bolo neskôr aj s doplatkami na zubné ošetrenie. Na porovnanie, VšZP tieto benefity v porovnateľnej výške prisľúbila svojim poistencom s odstupom niekoľkých rokov - od roku 2021, aj to len pod tlakom pravidelného úniku poistencov do súkromných zdravotných poisťovní.

V roku 2013 Dôvera spustila aj prvú plne funkčnú elektronickú pobočku. Štátna zdravotná poisťovňa začala elektronickú komunikáciu využívať v roku 2017 podľa nariadenia zákona. V roku 2015 nasledoval e-recept, ktorý od roku 2018 bezplatne používa aj štátna poisťovňa. Ďalšou novinkou je funkcionalita eLab - online zdieľanie laboratórnych vyšetrení, ktorú zaviedla Dôvera v roku 2018 a dodnes je jediná. Tieto funkcionality pritom prinášajú úspory, efektivitu a zlepšenie komunikácie a služieb pre poistencov.

Ak by sme tu nemali konkurenčné prostredie, štátna zdravotná poisťovňa by sa dnes pravdepodobne podobala na monopolný kolos, ktorý má- prebujnený byrokratický aparát , žiadne služby pre klientov.

Voľba poistenca

Zásadným prínosom pluralitného systému zdravotného poistenia na Slovensku je teda možnosť výberu a rozhodovania o tom, komu zveríme do rúk zodpovednosť za spravovanie zdrojov určených na ochranu zdravia. K tomuto rozhodovaniu, by sme všetci mali pristupovať zodpovedne. Aby naše peniaze nekončili na účtoch tiet Aniek či masérov Kostkov.