7 miliónov €

Projekty spoločenskej zodpovednosti

Nadácia Penta od svojho vzniku v roku 2002 venovala viac ako 7 miliónov € na projekty v oblasti zdravotníctva, vedy, kultúry a školstva.

15 miliónov €

Boj s koronavírusom

Na ochranu lekárov a pacientov sme vyčlenili 15 miliónov € na nákup zdravotníckeho materiálu, testov, ochranných pomôcok a okamžité investície do lekární a nemocníc.

212 miliónov €

Prístroje a inovácie

Investovali sme do obnovy budov, zdravotníckych technológií a do splácania nedoplatkov za prevzaté nemocnice.