Sú teda opodstatnené aj zisky zdravotných poisťovní?

Napriek všeobecnému vnímaniu, že fungujú ako „prietokový ohrievač", cez ktorý peniaze poistencov len pretečú, aby skončili na účtoch poskytovateľov zdravotnej starostlivosti či lekární, zdravotné poisťovne majú možnosť vytvárať vysokú pridanú hodnotu pre svojich poistencov. Nakupujú pre nich zdravotnú starostlivosť, motivujú lekárov a nemocnice poskytovať lepšie služby a stávajú sa zároveň garantami ich dostupnosti, včasnosti a kvality. Súkromné zdravotné poisťovne svojím pôsobením na trhu priniesli zásadné zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov, ale aj mnohé benefity pre celú spoločnosť.

Nie je náhoda, že každoročne stále viac poistencov zveruje svoje financie práve do správy súkromným zdravotným poisťovniam. Vedia totiž, že tu za svoje peniaze dostanú vždy vyššiu pridanú hodnotu. A ak poisťovňa dokáže tieto očakávania naplniť, splniť pritom všetky podmienky stanovené štátom a dokáže pritom vytvoriť aj zisk, mal by byť zaslúžený. Nehovoríme o zisku 18 - 20 percent, ako je to bežné v iných oblastiach zdravotníctva či v iných odvetviach hospodárstva. Zisk zdravotných poisťovní sa pohybuje v rozmedzí jedného až dvoch percent. Môže však znamenať veľké plus, ak s ním naložíte správnym spôsobom.

Kde končí zisk zdravotných poisťovní?

Podľa často opakovaných tvrdení mnohých neprajníkov je odpoveď na túto otázku jednoznačná: predsa na účtoch ich akcionárov. Pozrime sa však aj ďalej než po najbližší roh. Akcionár zdravotnej poisťovne Dôvera - spoločnosť Penta - investovala za uplynulé roky späť do zdravotníctva úctyhodných 514 miliónov eur. Postavila napríklad v súčasnosti najmodernejšiu regionálnu nemocnicu na Slovensku - v Michalovciach. Intenzívne pracuje na dostavbe nemocnice novej generácie Bory v Bratislave. Kontinuálne investuje do modernizácie, prístrojového vybavenia či do personálneho rozvoja vo svojich nemocniciach Svet zdravia. Ďalšie financie putovali na podporu športu, zdravia či iných spoločensky prospešných projektov. No a v neposlednom rade, len v roku 2020 Dôvera investovala 15 miliónov eur na boj s pandémiou koronavírusu.

Zisk zlý - strata dobrá?

Všetky tieto, ale aj mnohé ďalšie investície do zlepšovania služieb v zdravotníctve by neboli možné bez toho, aby zdravotná poisťovňa hospodárila zdravo a dosahovala pozitívne finančné výsledky.

Keď ste v strate, nemáte z čoho investovať. Počuli ste napríklad, že by v posledných rokoch akcionár štátnej zdravotnej poisťovne investoval do výstavby nových nemocníc alebo do modernizácie existujúcich? Posledným smutným svedectvom takejto snahy je rozostavaná a napoly zbúraná nemocnica Rázsochy či pravidelné oddlžovanie štátnych nemocníc a zle hospodáriacej poisťovne.

Naozaj je to to, čo pre seba všetci ako pacienti chceme?