Zníženie nadmerného predpisovania antibiotík nie je pre Dôveru nová téma. Dlhodobo o nej hovoríme s lekármi a dnes už časť z nich odmeňujeme podľa toho, ako predpisujú tieto lieky.

Spotrebu antibiotík sme interne analyzovali z mnohých uhlov pohľadu. Verejnosti prinášame pohľad na priemernú výšku nákladov na antibiotiká pre našich poistencov podľa jednotlivých okresov, ktorá rovnako vypovedá o spotrebe týchto liekov v regiónoch. Vychádzali sme z údajov od všeobecných lekárov a od lekárov v ambulantnej pohotovostnej službe v období od apríla do septembra 2018.

naklady

Náklady na antibiotiká podľa okresov za apríl až september 2018. Čím je farebný odtieň tmavší, tým boli priemerné náklady Dôvery vyššie. Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Z dostupných údajov vidíme, že rozdiely medzi jednotlivými regiónmi sú značné. Rozprávali sme sa s lekármi, aby sme zistili, čo je príčinou rozdielov. Sú to štyri dôvody:

  1. Nátlak pacientov. Práve pacienti sú tí, ktorí vyžadujú od lekárov predpísanie antibiotík, hoci na to nie je dôvod. Podľa štúdie Health Protection Agency až 97 percent pacientov, ktorí požiadajú o predpis liekov, ich aj dostane.
  2. Ambulancie pohotovostnej služby. Pacienti často „idú pre antibiotiká“ na pohotovosť aj vtedy, keď im ich všeobecný lekár odmietne predpísať. V pohotovostnej ambulancii sa potom opakuje scenár podľa bodu 1 a niekedy dôjde zo strany pacientov aj ku klamstvám. 
  3. Účelnosť preskripcie a dostupnosť lekárov v regióne.
  4. Ekonomická sila regiónu. Počet návštev u lekára súvisí aj so silou ekonomiky alebo s mierou nezamestnanosti v regióne. V prípade ekonomicky vyspelejších regiónov pacienti s chrípkou alebo inými bežnými ochoreniami vyhľadávajú lekárov menej (dovolenka, práca z domu, „sick day“) ako v regiónoch s vyššou nezamestnanosťou. Menej návštev v ambulancii znižuje pravdepodobnosť, že pacient dostane liek na predpis – napríklad antibiotiká. 

Neopodstatnené užívanie liekov nemá vplyv len na antibiotickú rezistenciu, ale aj na finančné prostriedky verejného zdravotného poistenia a peňaženky pacientov. Pri spätnom pohľade na naše dáta sme zistili, že len v roku 2017 sme zaplatili milión eur za antibiotiká predpísané na infekciu horných dýchacích ciest, ktorá sa však antibiotikami nelieči. Za 260-tisíc balení takto predpísaných liekov pacienti doplatili ďalších 560-tisíc eur.

Ak vás zaujímajú najdrahší pacienti z pohľadu spotreby antibiotík, tak sú to deti vo veku jeden až štyri roky. U dospelej populácie sú náklady na tieto lieky vyvážené. Tabuľka nižšie zobrazuje priemerné náklady na antibiotiká v danej vekovej skupine poistencov.

ATB vek.png

Pre vyhľadávanie vyberte okres. Zoradené sú podľa najvyšších priemerných nákladov.