Absolvent vysokej školy

Vysokoškoláci sú poistencami štátu - zdravotné poistenie za nich platí štát. Za poistenca štátu sa považuje vysokoškolák do dňa zloženia štátnej záverečnej skúšky, najdlhšie však do 31. augusta.

Pozor, status študenta ako poistenca štátu je obmedzený aj vekom.

 • Poistencom štátu je študent denného alebo externého štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (titul Ing., MUDr., Mgr. A pod.), najdlhšie však do veku 26 rokov.
 • Študent denného štúdia, ktorý ešte nedosiahol vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, môže byť poistencom štátu do dovŕšenia 30 rokov.

Čo nám treba oznámiť?

 • Ak sa prihlásite na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, zdravotnú poisťovňu kontaktovať nemusíte.
 • Ak budete dobrovoľne nezamestnaný – neprihlásite sa na úrade práce, nezamestnáte sa, nezačnete podnikať —dajte nám o tom vedieť. Lehota na prihlásenie samoplatiteľa zdravotného poistenia je do 8. októbra.

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Cez Elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka
Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!

Čo nám treba oznámiť?

Ak prerušíte štúdium z iných ako zdravotných dôvodov, dajte o tom vedieť zdravotnej poisťovni.

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Cez Elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka
Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!

Čo nám treba oznámiť?

Ak sa po ukončení vysokej školy zamestnáte, zdravotnú poisťovňu kontaktovať nemusíte. Na zdravotné poistenie vás prihlási zamestnávateľ.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!

Čo nám treba oznámiť?

 • Ak si zakladáte živnosť, zdravotnej poisťovni to oznamovať nemusíte.
 • Ak začínate podnikať inou formou ako na živnosť - napríklad ako tlmočník, autor, umelec, obchodný zástupca, finančný poradca, daňový poradca - dajte o tom vedieť zdravotnej poisťovni.

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Platenie poistného

Samoplatitelia (aj SZČO) majú zo zákona povinnosť platiť minimálne mesačné poistné. V roku 2022 má výšku 79,31 €. Samoplatitelia so zdravotným postihnutím platia 39,65 €. Presnú výšku poistného nájdete v Elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii.

Cez Elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Cez Elektronickú pobočku
Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zaplaťte poistné na pár klikov.
Údaje vyplníme za vás.

Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!

Čo nám treba oznámiť?

 • Ak ste ukončili vysokoškolské štúdium druhého stupňa a pokračujete v štúdiu na ďalšej vysokej škole, dajte nám o tom vedieť.
 • Ak plánujete študovať na vysokej škole v zahraničí, oznámte to zdravotnej poisťovni.
 • Ak pokračujete v dennom doktorandskom štúdiu, zdravotnej poisťovni nemusíte nič oznamovať.

Študenti doktorandského štúdia sú poistencami štátu po splnení týchto podmienok:

 • doktorandský študijný program má dennú formu
 • neprekračuje štandardnú dĺžku štúdia pre daný doktorandský program
 • študent ešte nezískal iné vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
 • má do 30 rokov
 • doktorandské štúdium sa končí dňom obhajoby dizertačnej práce

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Cez Elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka
Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!