Všetky tlačivá pre poistencov

Od prihlášky po žiadosti o preplatenie vakcín - na tejto stránke nájdete všetky tlačivá, ktoré potrebujete pri kontakte s nami. Ak ste nejaké tlačivo nenašli, presvedčte sa, či v skutočnosti nehľadáte náhodou tlačivo pre platiteľa alebo také, ktoré ma vypisovať lekár. Sú vpravo.

Aktualizované: 11. 07. 2019
Vyfiltrujte si z textu, čo vás zaujíma: Podľa:
 
Close filter  

Prihláška

Prihláška poistenca na verejné zdravotné poistenie

Oznámenia

Oznámenie poistenca/platiteľa poistného

Žiadosti

Žiadosť o príspevok u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Žiadosť o preplatenie preventívnej prehliadky organizovaných aktívnych športovcov

Žiadosť o schválenie úhrady doplatku lieku čiastočne hradeného z verejného zdravotného poistenia

Žiadosť o príspevok na vakcínu

Liečba v cudzine

Žiadosť o refundáciu platby v hotovosti za neodkladnú starostlivosť (vecné dávky) poskytnutú v inom členskom štáte EÚ

Žiadosť o refundáciu úhrady plánovanej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte EÚ

Žiadosť o súhlas s liečbou v cudzine

Kalkulácia nákladov cezhraničnej liečby

Kalkulácia nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti

Zoznam klinických pracovísk

Súvisiace články

Na cestu do EÚ si pribaľte európsky preukaz
Zmluvný verzus nezmluvný lekár
Ako podať prihlášku
Potvrdenia a tlačivá pre platiteľov
Všetky tlačivá pre poskytovateľov