Dôvera už trinásť rokov investuje vlastné finančné zdroje a pomáha meniť prostredie v našich nemocniciach k lepšiemu. Vieme, že aj prostredie lieči a každému z nás sa do peknej a čistej nemocnice chodí o čosi ľahšie. Zdravotná starostlivosť je u nás na vysokej úrovni a mnohí lekári aj sestry sú odborníkmi na špičkovej úrovni. V práci ich často limituje práve nedostatočné prístrojové vybavenie a priestory, ktoré pamätajú ešte minulé storočie.

300-tisíc pre nemocnice aj ambulancie

Nemocniciam, ambulanciám aj organizáciám, ktoré sa venujú pomoci chorým a hendikepovaným, sme v tomto roku umožnili uchádzať sa o finančný príspevok až do výšky 20-tisíc eur. Z neho môžu realizovať zaujímavý projekt, ktorého cieľom je zlepšiť alebo rozšíriť zdravotnú starostlivosť a zvýšiť  komfort pre samotných pacientov. Vybrali sme 30 najlepších projektov, ktorým prerozdelíme sumu viac ako 300-tisíc eur.

Zrenovované pediatrie, komfortné postele a moderné prístroje

Vďaka našej finančnej podpore v najbližšom polroku viacero nemocníc zmodernizuje svoje priestory. Vznikne oddychová zóna pre pacientov na chirurgickom oddelení v Trstenej, rehabilitačný park v Lehniciach, nový priestor pre darcov krvi v Starej Ľubovni, ortopedicko-protetická ambulancia v Bratislave. Zrenovuje sa pediatrické oddelenia v Lučenci a v Žiline, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Trenčíne, neonatologické oddelenie v Skalici. Do viacerých nemocníc pomôžeme zakúpiť polohovateľné postele a kreslá pre väčší komfort pacientov. Ambulancie po celom Slovensku dovybavíme potrebnými medicínskymi prístrojmi na vyšetrenie cievneho systému, zraku aj pľúc tak, aby svojim pacientom poskytli presnejšie vyšetrenie na jednom mieste a ušetrili ich čas.

nemocnica PN-74.jpg
Klauni pre seniorov aj umelý pacient

Okrem toho podporíme viacero vedeckých projektov, ktoré pomôžu pri liečbe zriedkavých ochorení inovatívnymi metódami. Študentom medicíny poskytneme príspevok na kúpu pacientskeho simulátora, ktorý slúži na nácvik správnych liečebných aj komunikačných postupov. Zdravotní klauni prinesú klientom v domovoch seniorov i hospitalizovaným seniorom po celom Slovensku zábavu, smiech, ale aj povzbudenie a emocionálny zážitok.

Podporíme tieto projekty

Organizácia
Výška príspevku (eur)
Zámer projektu
Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o. Bardejov
20.000
nákup polohovateľných postelí
Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o, Bánovce nad Bebravou
20.000
výskum zameraný na transplantáciu mikrobiálnych buniek
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégé, Dolný Kubín
20.000
nákup prístroja na terapiu razovou vlnou
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
20.000
inovatívna liečba zriedkavého ochorenia
Občianske združenie Kvapka pre Medika, Šaľa
19.866
nákup pacientskeho simulátora pre nácvik študentov medicíny
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
15.000
modernizácia pediatrického oddelenia
ČERVENÝ NOS Clowndoctors, Bratislava
15.000
realizácia programu pre seniorov
Občianske združenie pre ženy, Trenčín
15.000
rekonštrukcia a vybavenie pooperačnej izby na gynekologicko-pôrodníckom oddelení vo Fakultnej nemocnici Trenčín
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina15.000
rekonštrukcia priestorov Detskej polikliniky
EYE M CARE, s.r.o, Nové Zámky14.300
nákup prístrojov na vyšetrenie zraku pre hendikepovaných
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
12.000
nákup polohovateľných kresiel na  podávanie chemoterapie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
12.000
dovybavenie pediatrie, nákup postelí pre detských pacientov
Hornooravská nemocnica s poliklinikou v Trstenej
10.000
vytvorenie oddychovej zóny pre pacientov
Občianske združenie ZDRAVÉ PĽÚCA, Martin
10.000
dovybavenie Kliniky hrudníkovej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Martine
Občianske združenie Zriedkavé choroby, Bratislava
10.000
osveta pacientov aj lekárov v oblasti zriedkavých ochorení
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
10.000
nákup polohovateľných postelí
Detské ARO Košice
10.000
nákup prístroja na neinvazívnu ventilačnú podporu
VITALITA n.o. LEHNICE
10.000
vytvorenie vonkajšieho rehabilitačného parku
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa
9.000
rekonštrukcia a dovybavenie priestorov pre darcov krvi
Regionálna nemocnica Sobrance n.o.
8399,60
nákup prístrojov pre pacientov po mozgových príhodách
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
8.000
vybudovanie a zariadenie novej ortopedicko-protetickej ambulancie
Centrum pre deti a rodiny, Banská Bystrica
3.270
nákup zdravotníckych pomôcok pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou v hospici
URDAM s.r.o., Košice
3.000
nákup prístrojov do ambulancie všeobecného lekára
HODOSI-MED s.r.o., Moldava nad Bodvou
3.000
nákup prístrojov do ambulancie všeobecného lekára
DDfarm s.r.o, Bardejov
2.500
nákup prístrojov do ambulancie všeobecného lekára
KRANKAS s.r.o., Žilina
2.268
nákup prístrojov pre polikliniku
Všeobecná ambulancia pre dospelých Stakčín2.000nákup prístrojov do ambulancie všeobecného lekára
MEDIKONTAKT, s. r. o., Komárno
1.980
nákup prístrojov pre zdravotné stredisko
DH-MED s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Hliník nad Hronom
1.428
nákup prístrojov do ambulancie všeobecného lekára

Viac o grantovom programe Bojovníci za zdravie pre organizácie nájdete na tejto stránke.