Dôvera Plus

Online služby budúcnosti elektronického zdravotníctva už aj na Slovensku jedine so zdravotnou poisťovňou Dôvera.

Extra funkcie pre poistencov

Získate:

 • elektronickú zdravotnú kartu s informáciami, akú zdravotnú starostlivosť vám poskytli lekári,
 • službu Bezpečné lieky s upozornením na nevhodné kombinácie liekov,
 • informáciu, koľko ste mohli ušetriť na liekoch,
 • notifikácie preventívnych prehliadok a plánovaných hospitalizácií,
 • online predplnené tlačivá a žiadosti,
 • prehľad, kto a v akom období za vás platil odvody,
 • Elektronickú pobočku aj pre svoje deti do 18 rokov poistené u nás.

Pohodlne a rýchlo:

 • uvidíte, aké vyšetrenia u akých lekárov ste absolvovali, čo stáli a ako sa volajú vaše diagnózy,
 • zistíte, či neberiete lieky, ktoré sa bijú,
 • uvidíte, aké antibiotiká ste užívali naposledy
 • pošlete reklamáciu, zdravotnej starostlivosti, ktorú ste nedostali,
 • plníte svoje zákonné povinnosti,
 • nám pošlete elektronickú žiadosť alebo tlačivo,
 • požiadate o splátkový kalendár alebo vrátenie preplatku,
 • zaplatíte poistné alebo dlh priamo internetbankingom (VÚB, Tatrabanka) alebo kartou.

Extra funkcie pre platiteľov

Získate:

 • detailný prehľad svojich úhrad poistného aj s informáciou, či máte dlh alebo preplatok,
 • možnosť zaplatiť priamo internetbankingom (VÚB, Tatrabanka),
 • platba kartou
 • online potvrdenie o záväzkoch a pohľadávkach do 5 minút (pri bezproblémovom spracovaní),
 • upozornenie na chýbajúce alebo chybné doklady a možnosť rýchlej opravy,
 • prehľad svojich zamestnancov - našich poistencov,
 • právomoc spravovať prístupy do svojej Elektronickej pobočky.

Pohodlne a rýchlo:

 • zašlete mesačné výkazy a hromadné oznámenia
 • zistíte, či ste dlžníkom alebo máte preplatok,
 • reklamujete Váš dlh, preplatok alebo zaradenie do zoznamu neplatičov,
 • požiadate o splátkový kalendár alebo vrátenie preplatku,
 • plníte svoje zákonné povinnosti,
 • nastavíte si notifikácie,
 • udelíte alebo zrušíte prístup do Elektronickej pobočky napr. svojim zamestnancom.

Extra funkcie pre lekárov

Získate:

 • fakturáciu a zúčtovanie bez papierov,
 • malý ehealth: prehľad liekov a liekových interakcií svojich pacientov + zoznam liekov, ktoré ste predpísali,
 • upozornenie na chýbajúce alebo chybné dávky a možnosť rýchlej opravy, 
 • online overenie poistného vzťahu aj pacientov - neplatičov,
 • prehľad kapitovaných pacientov,
 • hlavnú kartu na spravovanie prístupov do svojej Elektronickej pobočky.

Pohodlne a rýchlo:

 • vám overíme vašu zúčtovaciu dávku,
 • zašlete zúčtovacie dávky,
 • fakturujete poskytnutú starostlivosť bez papierov,
 • online nahlasujete hospitalizácie,
 • požiadate o centrálny nákup liekov alebo o úhradu lieku,
 • nahlásite zmeny vašich údajov,
 • nastavíte si notifikácie,
 • so súhlasom pacienta získate jednorazový prístup do jeho elektronickej zdravotnej karty,
 • udelíte alebo zrušíte prístup do Elektronickej pobočky napr. svojim zamestnancom.
Aktivujte si Dôvera Plus pre poistencov zadarmo Aktivujte si Dôvera Plus pre platiteľov zadarmo Aktivujte si Dôvera Plus pre lekárov zadarmo