Žiadosti k liečbe v cudzine

 

Žiadosť o refundáciu platby v hotovosti
za neodkladnú starostlivosť (vecné dávky)
poskytnutú v inom členskom štáte EÚ

Žiadosť o refundáciu úhrady plánovanej
zdravotnej starostlivosti poskytnutej v
inom členskom státe EÚ

Pomohol vám tento článok?