Prevoz vrtuľníkom

V prípade prevozu vrtuľníkom rozlišujeme niekoľko prípadov, kedy ho za vás uhradí zdravotná poisťovňa:

  • pacient je v urgentnom, život ohrozujúcom stave,
  • zdravotný stav pacienta si vyžaduje veľmi šetrný transport s vylúčením otrasov.