Všetky tlačivá pre poskytovateľov

Tlačivá pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú rozdelené na všeobecné, žiadosti o poskytnutie zdravotnej starostlivosti a nakoniec žiadosti o lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.

Aktualizované: 25. 04. 2019
Vyfiltrujte si z textu, čo vás zaujíma: Podľa:
 
Close filter  

Uzavretie zmluvy

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní lekárenskej starostlivosti (lekárne, optiky, výdajne ZP)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (vrátane dopravy)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o predpisovaní liekov a zdravotníckych pomôcok neambulujúcim lekárom

Vzájomné kombinácie dvoch výkonov

Všeobecné tlačivá

Sprievodný protokol

Žiadosť o zmenu, doplnenie identifikačných údajov

Žiadosti o poskytnutie zdravotnej starostlivosti

Žiadosť na schválenie stomatologickej zdravotnej pomôcky alebo stomatologickej liečby

Žiadosť o individuálnu úpravu finančného objemu pre stomatoprotetiku

Žiadosť o prevoz poistenca

Žiadosť o schválenie úhrady liečby v NRC Kováčová

Žiadosť o schválenie úhrady výkonov hyperbarickej oxygenoterapie

Žiadosť o schválenie úhrady kúpeľnej starostlivosti

Žiadosť o schválenie úhrady transplantácie v SR

Žiadosť o schválenie úhrady psychoterapie nad limit

Neodkladná zdravotná starostlivosť u dlžníkov a nezmluvných zariadení

Formulár na podanie návrhu na schválenie liečby

Liečba v cudzine

Žiadosť na plánovanú liečbu v cudzine

Kalkulácia nákladov cezhraničnej liečby

Kalkulácia nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti

Zoznam klinických pracovísk  

Asistovaná reprodukcia

 Žiadosť na úhradu výkonov asistovanej reprodukcie zo zdravotných dôvodov (IVF)

Čestné vyhlásenie k žiadosti o úhradu výkonu IVF na základe verejného zdravotného poistenia

Mimoriadne finančne náročná liečba 

Žiadosť o úhradu mimoriadne finančne náročnej liečby (MFNZS)

Príloha k žiadosti o úhradu mimoriadne finančne náročnej liečby (MFNZS)

Lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny

Kritériá na schválenie úhrady lieku

Protokol o začatí a kontrole liečby chronickej spontánnej urtikárie

Žiadosť o schválenie úhrady lieku, pomôcky alebo potraviny pri nesplnení preskripčného alebo indikačného obmedzenia

Žiadosť o schválenie úhrady lieku, pomôcky alebo potraviny uvedených v zoznamoch

Žiadosť o schválenie úhrady registrovaného lieku, pomôcky alebo potraviny neuvedených v zoznamoch

Žiadosť o schválenie úhrady lieku, ktorého použitie povolilo Ministerstvo zdravotníctva SR

Žiadosť o súhlas revízneho lekára s poskytnutím prenájmu prístroja dlhodobej domácej oxygenoterapie

Žiadosť o schválenie úhrady doplatku lieku čiastočne hradeného z verejného zdravotného poistenia

Žiadosť na schválenie úhrady domácej umelej pľúcnej ventilácie

Žiadosť o schválenie úhrady zdravotníckej pomôcky uvedenej v zozname

Žiadosť o schválenie úhrady registrovanej zdravotníckej pomôcky neuvedenej v zozname

Žiadosť o úhradu zdravotníckej pomôcky pri nesplnení indikačných alebo preskripčných obmedzení

Žiadosť o úhradu nadlimitného množstva zdravotníckych pomôcok

Žiadosť o úhradu liečby pomocou inzulínovej pumpy

Žiadosť na opakované - pokračujúce schválenie liečby pomocou inzulínovej pumpy

Žiadosť o schválenie elektrického invalidného vozíka

Žiadosť o opakované schválenie elektrického invalidného vozíka

Žiadosť o schválenie liečby pomocou prístroja CPAP

Žiadosť o schválenie liečby pomocou prístroja BIPAP

Protokoly

Protokoly o začatí a kontrole liečby

Liečba rastovým hormónom

Žiadosť o obstaranie rastového hormónu - začiatok liečby

Žiadosť o obstaranie rastového hormónu - pokračovanie liečby

Oznámenie o ukončení liečby rastovým hormónom

Najčastejšie sa pýtate

Aké číslo má vaše call centrum?

Naša Zákaznícka linka je vám k dispozícii na čísle 0850 850 850. V prípade, že voláte zo zahraničia, tak na čísle +421 37 77 22 278.

Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti máme zriadenú špeciálnu Linku pre poskytovateľov 0800 150 155.

Čítať celú odpoveď
Kde nájdem telefónne čísla pobočiek?

Ak nás potrebujete kontaktovať telefonicky, využite našu Zákaznícku linku 0850 850 850. Operátori vám zodpovedia vaše otázky, v prípade komplikovanejších problémov ich budú riesiť s našimi kolegami - špecialistami.

Nemusíte sa obávať, na vyriešenie vášho problému alebo zodpovedanie otázky nie je nutné komunikovať priamo s konkrétnym zamestnancom pobočky. 

Naši zamestnanci v pobočkách sa primárne venujú klientom, ktorí do pobočky prídu osobne, nevybavujú telefonáty.

Čítať celú odpoveď
Ako sa k vám dovolám zo zahraničia?

 V prípade, že ste v zahraničí, využite telefónne číslo +421 37 77 22 278.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Všetky tlačivá pre poistencov
Potvrdenia a tlačivá pre platiteľov