Zmluvy na webe

Od 1. novembra 2011 platí zákon, podľa ktorého majú zdravotné poisťovne povinnosť zverejňovať na svojich webových stránkach zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Aktualizované: 26. 08. 2014

Ak spoločne uzavrieme zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov, zmluvy nadobudnú účinnosť najskôr prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej zverejnení na našom webe.

Odporúčame preto poskytovateľom, aby nám doklady vrátane podpísanej zmluvy doručili v mesiaci pred plánovanou účinnosťou zmluvy. Týka sa to nových zmlúv, ale aj dodatkov k zmluvám.

Na vysvetlenie: Ak máte záujem, aby nová zmluva nadobudla účinnosť k 1. aprílu 2020, novú zmluvu by ste mali podpísať do konca marca. My musíme taktiež do konca marca túto zmluvu zverejniť.

3 kroky ako zobraziť zmluvy na webe

Na vyhľadávanie poskytovateľa a jeho zmluvy použite túto stránku. Na nej si môžete vybrať poskytovateľa podľa kraja, typu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, odbornosti alebo mena.

Ďalej postupujte nasledovne:

Krok č.1

Na stránke poskytovatelia.dovera.sk ste si vyfiltrovali toho lekára alebo nemocnicu, na ktorého zmluvu s poisťovňou sa chcete pozrieť. Stačí kliknúť na jeho názov.

Zmluvy na webe

Krok č.2

V ďalšom kroku kliknite na Zobraziť zmluvy.

Zmluvy na webe

Krok č. 3

Zmluvy sa načítajú v priebehu niekoľkých sekúnd. Zobrazujeme zmluvy aj s dodatkami od roku 2011, preto môže niekedy ich načítanie trvať dlhšiu dobu.

Zmluvy na webe

Najčastejšie sa pýtate

Kedy najskôr od podpisu je zmluva účinná?

Zmluva je účinná najskôr prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej zverejnení na našom webe. Prípadne aj neskôr, ak sa tak dohodneme.

Konkrétny príklad: Zmluvu podpíšeme 5. apríla 2020. My ju zverejníme 6. apríla 2020. Naším zmluvným poskytovateľom ste najskôr od 1. mája 2020, prípadne neskôr, ak sme sa na neskoršej účinnosti dohodli.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Čo treba splniť, ak chcete zmluvu
Nová lekáreň bez zmluvy len polrok