informacie.jpg Ide o projekt, ktorého pilotnú verziu sme spustili na jar tohto roku. Týkala sa lekárov internistov. V najbližších dňoch doň zapojíme i lekárov ďalších desiatich najrozšírenejších špecializácií.

Odbornosti, ktoré získajú prehľad svojej vykázanej zdravotnej starostlivosti od Dôvery:

  • klinický onkológ, pneumológ, neurológ
  • dermatovenerológ, urológ
  • hematológ a transfuziológ
  • klinický imunológ a alergológ
  • reumatológ, gastroenterológ, diabetológ

Títo lekári získajú prehľad o 15 najpočetnejších diagnózach v danej odbornosti a pri každej diagnóze aj informáciu, či predpisujú viac alebo menej liekov ako iní lekári ich odbornosti. Takisto získajú prehľad o najčastejšie predpisovaných účinných látkach a o ich množstve a dozvedia sa, ako sa v preskripcii líšia od svojich kolegov. Dozvedia sa aj to, koľkí pacienti v ich starostlivosti užívajú súčasne viac ako päť liekov.

Bezpečnejšia a efektívnejšia liečba

Vďaka týmto informáciám bude lekár vedieť svoju zdravotnú starostlivosť nastaviť tak, aby bola pre pacienta bezpečnejšia, efektívnejšia a aj ekonomicky zodpovednejšia.
Užitočné sú aj celkové prehľady v danej špecializácii alebo o liečbe konkrétnej diagnózy (rozdiely medzi regiónmi, odchýlky pri liečbe rovnakej diagnózy, vývoj počtu pacientov, vyšetrení a pod.).

„Množstvo dostupných liekov sa každoročne zvyšuje, pribúdajú lieky pre konkrétne diagnózy vo viacerých špecializáciách. Nie je v silách lekára poznať a pamätať si všetky možné kombinácie a vzájomné účinky liekov. Aj tu mu pomôže prehľadné zobrazovanie,“ vysvetľuje za Dôveru  MUDr. Marian Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Internisti informácie ocenili

V rámci pilotného projektu sme na jar 2019 rozoslali listy so spätnou väzbou 60 lekárom internistom, ktorí predpisovali viac liekov, ako bol priemer v ich odbornosti. Iba v jednom prípade sme sa pritom stretli s negatívnou reakciou. Ostatní lekári informácie privítali a väčšina z nich si dokonca vyžiadala, aby sme ich takto informovali pravidelne.  

„Vítame každú aktivitu, ktorá prispeje k skvalitneniu, racionalite a efektivite medicínskej starostlivosti,” reagovala prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP, hlavná odborníčka pre vnútorné lekárstvo a zároveň predsedníčka Výboru Slovenskej internistickej spoločnosti.

Lieky ako prvé

Spätná väzba, ktorú posielame lekárom, sa aktuálne týka preskripcie, keďže lieky tvoria najväčšiu skupinu vykázanej zdravotnej starostlivosti.
V zahraničí rovnaké projekty upozorňujúce na spotrebu liekov viedli k jej zníženiu, čo možno považovať za veľký úspech najmä pri antibiotikách. S rovnakým úmyslom sme začali aj my v Dôvere. Už pred dvomi rokmi sme v rámci projektu DôveraPomáha poskytli všeobecným lekárom prehľad o predpísaných antibiotikách a teraz tieto informácie dáme aj špecialistom.

Okrem liekov sa v blízkej budúcnosti plánujeme zamerať aj na analýzu vykázaných laboratórnych vyšetrení, zdravotných pomôcok a výkonov a tieto údaje takisto posunieme lekárom, aby mali lepší prehľad o svojej starostlivosti.

„Zároveň ale zopakujeme aj spätnú väzbu na vykázanú starostlivosť v oblasti preskripcie. Chceli by sme lekárov informovať každého pol roka, aby si vedeli porovnať, ako na tom boli kedysi a kam sa posunuli. Veríme, že im to pomôže liečiť ešte lepšie, z čoho bude mať najväčší úžitok pacient,“ uzavrel MUDr. Marian Faktor.