Pri kontrole sme však zistili, že niektorí poskytovatelia lekárenskej starostlivosti nám ich posielajú aj naďalej.

Neriskujte odmietnutie úhrady

Ak poskytovateľ v dispenzačnom zázname neuvedie identifikátor preskripčného záznamu napriek tomu, že lekár preskripčný záznam vytvoril, poisťovňa má v zmysle zmluvy právo odmietnuť úhradu lekárenskej starostlivosti.

V takýchto kontrolách naďalej pokračujeme.