Bezpečné lieky online sú pre všetkých

97746832.jpg Ich časť sa stala aj súčasťou národného zdravotníckeho informačného systému eZdravie . V minulosti známom aj ako e-Health. Konkrétne elektronický predpis a výdaj lieku sú od januára 2018 súčasťou Modulu erecept.

Podľa zákona je každý poskytovateľ aj zdravotnícky pracovník povinný pripojiť sa do ezdravia najneskôr k 1.januáru 2018.

Bezpečné lieky online si aj naďalej ponechajú svoju značku a funkcionality. Do štátneho riešenia totiž neprechádza všetko, čo služba umožňuje. Napríklad zúčtovanie zo softvéru, zobrazovanie liekovej a elektronickej zdravotnej knižky pacienta alebo úhrada dlhu.

Nezmluvní poskytovatelia

Nezmluvným poskytovateľom sme sprístupnili na dovera.sk/ep formulár pre nezmluvných poskytovateľov. Ten vyplňte, potvrďte svoj email a počkajte na zaslanie zmluvy o elektronickej komunikácii. Keď nám ju vrátite podpísanú, aktivujeme vám meno a heslo. To zadáte jednorazovo do svojho systému. Všetko potrebné vybavíte aj v našej pobočke. Nezmluvný poskytovatelia však nemôžu využívať službu Bezpečné lieky online, teda ani získať za jej používanie finančné zvýhodnenie.

Poradňa

Ak vás táto téma zaujíma, odpovede na najčastejšie otázky nájdete v našej poradni na tejto stránke.

V týchto súhrnných dokumentoch nájdete metodické usmernenia pre predpis a výdaj lieku v ambulancii a v lekárni .

Elektronické recepty v mobilnej aplikácii

Pacientom zobrazujeme predpísané aj vydané (pol roka spätne) recepty aj v mobilnej aplikácii Dôvera. Môžu ju použiť na identifikáciu a výber lieku v lekárni.

Predíďme problémom

Väčšina lekárov má medzi svojimi pacientmi polymorbídnych, chronikov či pacientov s poruchami eliminačných orgánov.
Práve tí sú najviac vystavení rizikám spôsobeným nežiaducimi liekovými interakciami - neželanej zmene rozsahu alebo intenzity účinku lieku, nefrotoxicite či hepatotoxicite.

Služba Bezpečné lieky online je praktickou pomôckou ako zvýšiť bezpečnosť a kvalitu liečby týchto pacientov. Od spustenia služby sme zaznamenali pokles veľmi vážnych aj najvážnejších liekových interakcií. Viac sa dočítate tu.

Tu si prečítajte viac informácií o službe Bezpečné lieky online pre: