Čo je to služba Bezpečné lieky online?

Unikátna elektronická služba pre zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Umožňuje online prenos informácií o pacientoch, ich liekoch aj liečbe a zdieľanie týchto informácií medzi lekármi prostredníctvom vysoko bezpečnej internetovej služby.

Súčasť národného systému ezdravie

Naša služba je integrovaná do národného systému ezdravie ako súčasť Modulu erecept a to v časti predpisu lieku a jeho výdaja. Ostatné funkcionality, napríklad overovanie poistencov a dlžníkov, lieková karta, elektronická zdravotná karta, overenie interakcií, zasielanie zúčtovacích dávok, úhrada dlhu zostávajú naďalej len súčasťou Bezpečných liekov online.

Odporúčame vám preto ponechať si službu Bezpečné lieky online zapnutú a využívať  ju naďalej, vďaka čomu:

  • si po jej spojení s Modulom erecept (toto zabezpečí Váš dodávateľ softvéru) splníte svoju zákonnú povinnosť,
  • budete môcť pristupovať k liekovej karte a elektronickej zdravotnej karte pacientov,
  • budete môcť zasielať zúčtovacie dávky elektronicky priamo zo softvéru (viac informácií Vám poskytne Váš dodávateľ informačného systému),
  • budete môcť priamo zo softvéru vytvárať aj vidieť návrhy na zdravotnú starostlivosť, ktoré vopred schvaľuje zdravotná poisťovňa (viac informácií Vám poskytne Váš dodávateľ informačného systému).

Účel služby

Služba funguje ako praktická pomôcka pri identifikácii liekov, ich duplicít a liekových aj potravinových interakcií u konkrétneho pacienta počas vyšetrenia alebo pred predpisom ďalšieho lieku. Lekárovi sa tieto informácie zobrazujú priamo v jeho informačnom systéme. Okrem toho si lekár môže overiť pacienta v aktualizovanom a garantovanom registri Dôvery a v súlade s legislatívou vidí aj prehľad zdravotnej starostlivosti, ktorú pacientovi poskytli iní lekári, lekárne či zdravotnícke zariadenia.

Finančné benefity

Služba Bezpečné lieky online má pre lekárov okrem medicínskeho aj finančný potenciál v podobe zvýhodnenej dodatkovej kapitácie, resp. ceny bodu v súlade s podpísaným dodatkom k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Dôvera vyplatila v roku 2016 finančné benefity v celkovej výške 4,2 mil. € pre takmer tritisíc poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Spomedzi nemocníc si vlani najviac prilepšila nemocnica na východnom Slovensku, ktorá získala 111-tisíc eur naviac.

Až 75% všeobecných lekárov (vrátane gynekológov) a 60 % špecialistov spomedzi tých, ktorí finančný benefit získali, zarobilo viac než 500 eur na rok.

Výhody služby Bezpečné lieky online

  • Online údaje o liekoch pacienta, ich interakciách a duplicitách 
  • Overovenie pacienta v aktuálnych a garantovaných registroch Dôvery
  • Prístup k zdravotnej starostlivosti poskytnutej pacientovi inými poskytovateľmi (v súlade s legislatívou)
  • Praktické a legitímne riešenie odkladnej zdravotnej starostlivosti pre dlžníkov (v zmysle platnej legislatívy) 
  • Peňažná odmena za využívanie služby (tlač elektronických receptov)