Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a kvalitu liečby a zamedziť neželaným liekovým interakciám aj duplicitne predpísaným liekom. Lekári majú aktuálny prehľad o užívaných liekoch svojich pacientov priamo v počítači a v reálnom čase. Služba je dostupná pre všeobecných lekárov i špecialistov. A za jej používanie lekárov finančne odmeňujeme.

Služba sa stala predlohou pre obdobné služby ostatných dvoch zdravotných poisťovní a od 1. januára 2018 je súčasťou národného systému ezdravie, konkrétne Modulu erecept, a to v časti elektronického predpisu a výdaja liekov, dietetík alebo pomôcok. Naďalej však funguje aj samostatne a ambulanciám prináša extra funkcionality, ktoré štátny systém zatiaľ neobsahuje. 

Nad rámec Modulu erecept služba aj naďalej umožňuje to, čo doteraz, teda hlavne:

Naďalej funguje samostatne a nad rámec Modulu erecept služba umožňuje to, čo doteraz, teda hlavne:

  • zobrazenie liekovej a elektronickej zdravotnej karty
  • overenie poskytovateľov, lekárov a ich úväzkov (ak túto funkcionalitu implementoval váš dodávateľ softvéru)
  • testovanie a zasielanie zúčtovacích dávok (ak ak túto funkcionalitu implementoval váš dodávateľ softvéru)
  • elektronický manažment návrhov na zdravotnú starostlivosť schvaľovanú v zdravotnej poisťovni
  • promptné riešenie problému dlžníkov prostredníctvom dobrovoľnej úhrady dlhu v mene a na účet Dôvery
  • vyššie platby za poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Rok 2018 a spustenie Modulu erecept prinášajú viacero noviniek:

Pacientovi nie je nutné tlačiť papierový recept, na výdaj v lekárni mu bude stačiť právoplatne podpísaný elektronický preskripčný záznam, ktorý sa zobrazí lekárnikovi v softvéri po načítaní rodného čísla alebo čiarového kódu z mobilnej aplikácie Dôvera.

Váš dodávateľ softvéru môže existujúce elektronické služby zdravotných poisťovní aj štátneho systému ezdravie spoplatniť. Služba Bezpečné lieky online je momentálne pre vás dostupná u týchto dodávateľov softvéru:

Dodávatelia softvéru
CompuGroup Medical Slovensko, s.r.o., Bratislava
DATALAN, a.s., Bratislava
ICZ Slovakia a.s., Trenčín
LCS ELECTRONICS, spol. s r. o., Košice
PROSOFT spol. s r. o., Košice
STAPRO SLOVENSKO, s .r. o., Košice
Softprogres, Piešťany