Od apríla sa zmena dotkne zatiaľ len detí do šesť rokov veku. Nové pravidlá pre držiteľov preukazov ZŤP a ZŤPS, invalidných a starobných dôchodcov začnú platiť od januára 2022.