Elektronické služby

Elektronické služby Dôvery s názvami Bezpečné lieky online, DôveraNávrhy, DôveraLab a Modul erecept prinášajú efektívnu, kvalitnú a bezpečnú liečbu. Lekári majú dôležité informácie, ktoré im pomáhajú lepšie sa rozhodnúť a predpísať účinnejší a bezpečnejší liek. Vďaka týmto službám majú k dispozícii informácie o výsledkoch laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení a návrh na kúpeľnú liečbu, úhradu lieku, zdravotníckeho výkonu alebo zdravotníckej pomôcky môžu zaslať do zdravotnej poisťovne elektronicky. Informovaní sú aj pacienti. Aj oni si nájdu v Elektronickej pobočné informácie o svojich liekoch a návrhoch do zdravotnej poisťovne.

Lekár 55 odpovedí na otázky

Lekárnik 68 odpovedí na otázky

Pacient 27 odpovedí na otázky

SVLZ pracovisko 14 odpovedí na otázky
Kúpele 1 odpoveď na otázku