Pacient


Som poistenec, zmenil som zdravotnú poisťovňu a mám platný opakovaný recept predpísaný pred 1.1.2019. Bude mi platiť po 1.1.2019

Podľa legislatíy by platiť mal. Žiaľ, NCZI meškalo s nasadením funkcionality ereceptu, ktorá by to umožnila. Preto ak si budete vyberať platný opakovaný predpis vytvorený v roku 2018 v priebehu januára 2019, nebude to fungovať a odporúčame vám dať si predpísať opakovaný recept znovu. NCZI nasadí potrebné úpravy ereceptu koncom januára 2019, takže potom by už výber na platný opakovaný recept predpísaný ešte v roku 2018 mal fungovať.

Čítať celú odpoveď
Od kedy je služba DôveraLab spustená?

DôveraLab sme spúšťali postupne od konca októbra 2017. Najprv sme zapojili SVLZ pracoviská (Alpha medical, Medirex, synlab a Klinickú biochémiu). V marci 2018 sme začali postupne spúšťať prevádzku v pilotných nemocniciach a ambulanciách. Od septembra 2018 sme zapojili ambulantný a nemocničný sektor. V roku 2019 ešte plánujeme spustiť PDG, poskytovateľa zobrazovacích SVLZ vyšetrení.

Čítať celú odpoveď
Prišla mi z Dôvery nejaká notifikácia o rezervácii. Čo to je?

Túto notifikáciu zasielame automaticky vždy, keď nám kúpele dajú vedieť, že pre konkrétneho poistenca vykonali rezerváciu kúpeľného pobytu na základe poskytnutého kódu. Notifikáciu posielame vždy, keď rezerváciu zaevidujeme, keď ju kúpele aktualizujú alebo stornujú. Notifikácia odchádza poistencom aj kúpeľom. Rezerváciu zobrazujeme poistencom, kúpeľom aj predpisujúcim lekárom v Elektronickej pobočke v prehľade návrhov.

Čítať celú odpoveď
Som poistenec, poslali ste mi email o schválení kúpeľného návrhu typu B, ale neposlali ste mi nič poštou. Odkazujete ma do Elekt

Ak sa k nemu chcete dostať kvôli tomu, že ho chcete zaslať do kúpeľov, tak tento problém je už vyriešený. Návrh nepotrebujete, pretože sme zabezpečili, že kúpele sa k nemu dostanú, keď im nadiktujete jedinečný kód. Nájdete ho v emaile alebo oznámení o schválení (Oznámenie o schválení/neschválení/doplnení kúpeľnej liečby), ktorý sme vám poslali. Ak návrh napriek tomu chcete/potrebujete vidieť, pomôžeme vám so zriadením Elektronickej pobočky, kde si môžete kedykoľvek pozrieť svoj kompletný návrh aj s prílohami.

Čítať celú odpoveď
Môžem si vybrať, do akých kúpeľov pôjdem?

Každé kúpele sa špecializujú na konkrétne choroby, túto špecializáciu treba rešpektovať.

Čítať celú odpoveď
Nedostal som schválený kúpeľný návrh poštou, čo mám robiť?

Ak ste od nás dostali e-mail o schválení kúpeľného návrhu, "papierový" návrh nepotrebujete.

Čítať celú odpoveď
Prečo ste prestali posielať návrhy klasickou poštou, ale len e-mailom? Čo ak nemám internet?

Nahradenie papiera elektronickou komunikáciou nám umožňuje váš kúpeľný návrh rýchlejšie posúdiť a schváliť. Elektronicky však komunikujeme iba s tými poistencami, ktorí nám uviedli svoj e-mail.

Čítať celú odpoveď
Ako sa dostanem k svojmu lieku, ak som dlžník bez nároku na úhradu inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti?

Liek vám lekáreň vydá, aj keď ste dlžník a nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Akurát si ho musíte zaplatiť sami.

Čítať celú odpoveď
Môže ma lekár/nemocnica/lekáreň odmietnuť ošetriť/vydať liek, ak som dlžník?

Nie, ale ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, majú právo si od vás za to pýtať úhradu. Pretože podľa zákona nemáte na preplatenie takejto starostlivosti od zdravotných poisťovní nárok.

Čítať celú odpoveď
Odkiaľ má lekár/lekáreň informáciu o tom, že som dlžník?

Lekáreň má aktuálne informácie od nás, naše softvéry sú prepojené a vymieňajú si aktuálne informácie o poistencoch Dôvery. Fakt, že ste dlžníkom, si môžete overiť aj vy na webstránke www.dovera.sk.

Čítať celú odpoveď
Som dlžník. Aké mám možnosti, ak chcem mať zdravotnú starostlivosť preplatenú?

Vyrovnajte si svoj dlh. Dlh môžete uhradiť v Elektronickej pobočke (dá sa platiť aj kartou a v reálnom čase je platba spracovaná), bankovým prevodom (spracovanie platby trvá do 5 dní) alebo ak to umožní lekár/lekáreň/nemocnica, tak priamo tam. Tam sa platba spracuje okamžite.

Čítať celú odpoveď
Uvidím vo svojej Elektronickej pobočke len vydané alebo aj predpísané, ale ešte nevydané lieky?

Zobrazujeme vám vydané aj predpísané, ale ešte nevydané lieky.

Čítať celú odpoveď
Prišla mi od vás notifikácia, že mi lekár predpísal nejaký liek. Ja som však u žiadneho lekára nebol, resp. žiaden liek mi nepre

Môžete podať reklamáciu (telefonicky, emailom, osobne na pobočke, poštou), v ktorej uvediete čo presne reklamujete. Predtým však potrebujeme od vás vedieť daný kontakt (email alebo mobil), dátum notifikácie. My následne preveríme, či náhodou nepatrí táto notifikácia niekomu z vašich rodinných príslušníkov, pre ktorých ste si k nám do evidencie nahlásili svoj kontakt (email alebo mobil).

Čítať celú odpoveď
Môj lekár má v softvéri službu Bezpečné lieky online. Čo z toho mám ja ako pacient?

Bezpečnejšiu a kvalitnejšiu liečbu, pretože váš lekár má konečne informácie v reálnom čase o tom, aké všetky lieky užívate a ako sa navzájom bijú. To doteraz nemal a nemohol to zohľadniť v liečbe, ktorú vám naordinoval.

Čítať celú odpoveď
Môžem si predpísané lieky vybrať naraz?

Nie. Pri opakovanom recepte je v danom čase možné vybrať maximálne 1 predpísanú dávku tak, ako ju lekár pri predpise uviedol. Každá dávka liekov bude dostupná až v čase podľa stanovenej preriódy na predpise, ktorú určil predpisujúci lekár.

Čítať celú odpoveď
Späť