Lekárnik


Aké polia mám prepísať z papierového receptu do dispenzačného záznamu?

Do dispenzačného záznamy vypĺňate všetky tie polia, ktoré ste prepisovali do riadku pri vytváraní dávky.

Čítať celú odpoveď
Som očná optika, týka sa ma nový proces zúčtovania?

Nový proces zúčtovania sa netýka očných optík.

Čítať celú odpoveď
Ako budeme fakturovať EHIC poistencov?

Bude umožnené uložiť aj dispenzačný záznam (DZ) pre EU poistencov – turistov, ktorí sa preukazujú pri poskytnutí zdravotnej staroslivosti EHICom a nemajú pridelené RČ, ktoré je aktuálne povinným atribútom na vstupe DZ. Ak budú na vstupe vyplnené tri atribúty (IdentifikacneCisloPoistenca, Pohlavie, Stat), tak sa DZ uloží. Následne v procese fakturácie bude potrebné k faktúre doložiť fotokópiu EHIC, tak ako doteraz. V takomto prípade Dôvera upozorní na túto skutočnosť lekáreň/výdajňu správou pri uložení dispenzačného záznamu.

Čítať celú odpoveď
Bude mať lekárensky SW priamy prístup ku všetkým záznamom z EP tak, aby bolo možné komplet celú agendu riešiť v lekárenskom SW?

V prvej fáze bude mať PZS dostupný prehľad záznamov vo svojej EP. Prehľad bude aj vo forme súboru, ktorý bude možné exportovať. V druhej fáze, koncom roka 2019, plánujeme v spoluprácu s dodávateľmi SW prípravu rozhrania prostredníctvom ktorého budete mať prístup k zúčtovaniu priamo so svojho SW.

Čítať celú odpoveď
Prečo po skončení mesiaca už nemôžem opravovať dispenzačné záznamy?

Pretože v poisťovni prebieha zúčtovanie. Storno a opravu takýchto dispenzačných záznamov bude môcť lekáreň urobiť až po skončení zúčtovania (po sprístupnení príslušných prehľadov), kedy neuznané dispenzačné záznamy poisťovňa odblokuje na prípadnú opravu.

Čítať celú odpoveď
Čo mám robiť v prípade ak mi poisťovňa neoznámi potrebu doloženia papierového receptu/poukazu?

V prípade, že z dôvodu technickej poruchy, alebo výpadku systému nedostane informáciu o  prijatí dispenzačného záznamu a/alebo o číselnom označení, ktoré ste povinný uviesť na predpis, si viete tieto informácie nájsť v prehľade, ktorý máte v Elektronickej pobočke.

Čítať celú odpoveď
Čo všetko obsahuje prehľad dispenzačných záznamov v EP?

Prehľad obsahuje kompletný dispenzačný záznam, tak ako ste nám ho poslali, plus obsahuje informácie o potrebe papiera, poradové číslo receptu/poukazu, stav revízie, uznanie/neuznanie, dôvod neuznania, zúčtovacie obdobie, číslo FA,....

Čítať celú odpoveď
Som nezmluvná lekáreň, podľa zákona môžem fakturovať bez zmluvy so ZP až 6 mesiacov, ako mám postupovať?

Povinnosť vytvárať dispenzačné záznamy platí aj pre nezmluvnú lekáreň. Máte viac možností, buď uzatvoríte s nami riadnu zmluvu alebo si prostredníctvom nášho webového sídla zriadite prístup do Elektronickej pobočky ako nezmluvný poskytovateľ. Zúčtovanie budete mať ako zmluvná.

Čítať celú odpoveď
Čo mám robiť s neuznanými dispenzačným záznamami?

Všetky neuznané dispenzačné záznamy môže lekáreň opraviť a zaslať do poisťovne opakovane, predmetom zúčtovania budú v nasledujúcom zúčtovacom období.

Čítať celú odpoveď
Čo znamená, že budem mať skoršiu úhradu faktúry?

Peniaze od Dôvery dostanete o polovicu skôr. Dispenzačné záznamy, pre ktoré poisťovňa nebude požadovať papierový predpis, budú tvoriť samostatnú faktúru. Splatnosť tejto faktúry je 10 pracovných dní od potvrdenia

Čítať celú odpoveď
Aká je splatnosť faktúry pre dispenzačné záznamy, kde budete potrebovať doložiť doklady?

Dispenzačné záznamy, pre ktoré bude poisťovňa požadovať doloženie papierových dokladov, budú spracované a uhradené štandardným režimom, tak ako doteraz.

Čítať celú odpoveď
Čo znamená, že budem fakturovať na 2 krát za zúčtovacie obdobie?

Dispenzačné záznamy, pre ktoré poisťovňa nebude požadovať papierový predpis, budú tvoriť samostatnú faktúru. Podkladom pre jej vystavenie budú údaje (Prehľad zúčtovania poskytnutej lekárenskej starostlivosti – bez doloženia papierových predpisov) sprístupnené lekárni v Elektronickej pobočke najneskôr 5. pracovný deň  po skončení mesiaca.

Čítať celú odpoveď
Ako mám opraviť dispenzačný záznam?

Tak, že stornujete chybný dispenzačný záznam a správny dispenzačný záznam pošlete do poisťovne nanovo. Väčšina SW má takúto opravu na jeden klik, takže bude stačiť keď sa nastavíte na dispenzačný záznam, ktorý chcete opraviť a stlačíte tlačidlo opraviť, systém by mal sám záznam stornovať a poslať do poisťovne opravený dispenzačný záznam, odporúčam však kontaktovať v tomto prípade svojho dodávateľa SW.

Čítať celú odpoveď
Budem stále vystavovať faktúru samostatne za EU a SK poistencov, recepty a poukazy mám dať do jednej faktúry?

Za EU  a SK poistencov vyžadujeme vystaviť samostatné faktúry, do jednej faktúry však pôjdu dispenzačné záznamy za poukazy a recepty.

Čítať celú odpoveď
Ako vykážem recepty za staré obdobie do 1.6.2019?
a) Výdaj s DZ za staré obdobie
Čítať celú odpoveď
Späť