Váš lekár už počas vyšetrenia vidí, aké lieky máte predpísané, na akých vyšetreniach či operáciách ste boli, na aké diagnózy sa liečite v iných zariadeniach.

Pred predpisom lieku si lekár môže overiť, či vám rovnaký liek alebo účinnú látku nepredpísal aj iný doktor alebo či sa nový liek nebude biť s tými, čo užívate.

Lekáreň využívajúca službu Bezpečné lieky online pomáha vašim lekárom, lebo tí ihneď vidia, aké lieky ste si v lekárni vybrali a môžu to zohľadniť pri vašej liečbe.

Služba Bezpečné lieky online pacientom prináša:

  • Väčšiu istotu ako doteraz, že lekár má presné informácie pre správnu diagnostiku a liečbu.
  • Bezpečnejšiu liečbu a menej komplikácií spôsobených predávkovaním liekmi alebo ich nevhodnými kombináciami.
  • Menší stres z toho, že si pacient musí pamätať svoje lieky, diagnózy, vyšetrenia a informovať o nich ošetrujúcich lekárov.