Poistenie, poistné a povinnosti

Orientovať sa v tom, aké máte ako platiteľ povinnosti a koľko máte platiť, nemusí byť vždy jednoduché. Pomôžeme vám nájsť odpovede na otázky kedy, kam a koľko odvádzať na zdravotné poistenie a čo robiť, keď ste dlžníkom. Zorientujeme vás aj v tom, kedy a ako sa poistiť, čo robiť pri strate preukazu a ako si plniť oznamovacie povinnosti.

Odvody

Platiť poistné je povinnosť zo zákona. Skontrolujte si, či platíte správnu sumu, včas, na správne číslo účtu a so správnymi identifikačnými údajmi. Ak za vás platí štát, z vlastného vrecka neodvádzate zdravotnej poisťovni nič.
Počet odpovedí na otázku: 17

Ročné zúčtovanie

Ročné zúčtovanie poistného* za rok 2022 robíme za poistencov, ktorí boli našimi poistencami k 31. decembru 2022. Novým klientom, ktorí sa stali našimi poistencami v januári 2023, urobí ročné zúčtovanie ich predchádzajúca zdravotná poisťovňa. Poistenec ani jeho zamestnávateľ si sami ročné zúčtovanie nevykonávajú.

 

Počet odpovedí na otázku: 5

Mesačné výkazy a hromadné oznámenia

Mesačné výkazy a hromadné oznámenia sú najčastejšia téma, ktorú riešime so zamestnávateľmi. Musia mať presnú formu a musia k nám prísť v stanovenej lehote. Pre väčších zamestnávateľov je povinnosť zasielať ich elektronicky.
Počet odpovedí na otázku: 5

Dlžníci a dlhy

Pri dlhoch sa vypláca prevencia. Inak vám hrozí, že zaplatíte viac a navyše riskujete, že nedostanete plánovanú zdravotnú starostlivosť. Váš dlh môžete reklamovať, rovnako ako zverejnenie v zozname neplatičov na webe.
Počet odpovedí na otázku: 24