Poistenie, poistné a povinnosti

Orientovať sa v tom, aké máte ako platiteľ povinnosti a koľko máte platiť, nemusí byť vždy jednoduché. Pomôžeme vám nájsť odpovede na otázky kedy, kam a koľko odvádzať na zdravotné poistenie a čo robiť, keď ste dlžníkom. Zorientujeme vás aj v tom, kedy a ako sa poistiť, čo robiť pri strate preukazu a ako si plniť oznamovacie povinnosti.

Odvody 19 odpovedí na otázky
Platiť poistné je povinnosť zo zákona. Skontrolujte si, či platíte správnu sumu, včas, na správne číslo účtu a so správnymi identifikačnými údajmi. Ak za vás platí štát, z vlastného vrecka neodvádzate zdravotnej poisťovni nič.
Potvrdenia 1 odpoveď na otázku
Jedna z vašich najčastejších žiadostí je žiadosť o potvrdenie pohľadávok. Existuje viacero spôsobov, ak žiadosť podať. Ak ste zamestnávateľ, potvrdenie môžete dostať už do hodiny. Podobný postup pripravujeme aj pre samoplatiteľov a samostatne zárobkovo činné osoby.
Poistný vzťah 4 odpovede na otázky
Ak sa chcete poistiť u nás, urobte to elektronicky alebo telefonicky. Prihlášku vám potvrdíme, keď ju odobrí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Každému poistencovi dáme preukaz. Keď ho stratíte, vymeníme vám ho bezplatne a na počkanie. Stále platia aj staré preukazy.
Ročné zúčtovanie 6 odpovedí na otázky
Aj tento rok urobíme ročné zúčtovanie poistného za rok 2016 za poistencov, ktorí boli našimi poistencami k 31. decembru 2016. Novým klientom, ktorí sa stali našimi poistencami od januára 2017, ročné zúčtovanie urobí ich predchádzajúca zdravotná poisťovňa. Poistenec sám ročné zúčtovanie nevykonáva.
Mesačné výkazy a hromadné oznámenia 5 odpovedí na otázky
Mesačné výkazy a hromadné oznámenia sú najčastejšia téma, ktorú riešime so zamestnávateľmi. Musia mať presnú formu a musia k nám prísť v stanovenej lehote. Pre väčších zamestnávateľov je povinnosť zasielať ich elektronicky.
Dlžníci a dlhy 25 odpovedí na otázky
Pri dlhoch sa vypláca prevencia. Inak vám hrozí, že zaplatíte viac a navyše riskujete, že nedostanete plánovanú zdravotnú starostlivosť. Váš dlh môžete reklamovať, rovnako ako zverejnenie v zozname neplatičov na webe.
Oznamovacie povinnosti 2 odpovede na otázky